w

Partykuła

Ogólna charakterystyka partykuły


Jest to nieodmienna i dostępna część mowy, to znaczy, że nie są w pełni samodzielne funkcje w zdaniu, tym samym nie jest częścią zdania. Partykuła modyfikuje, dzięki czemu nieznacznie zmienia sens wyrazu lub zdania.

Proste partykuły

To takie, które składaja się z jednego złowa. Należą:

a / good / more // ponieważ // w ogóle / like / everything / where / look / more / dosłownie / like / yes / come on (these) / even / give (these) / naprawdę /
only / if / else / wiem / i / lub / dzieje się / zdarzyło się / było / dokładnie / jak / co / gdzie / gdzie / dobrze /
czy / lepiej / nic / nic / nic / ale / jednak / ostatecznie / to / pozytywne / proste / proste / let / let / jest

Ponadto Maja własnego znaczenia innych Części mowy, takich jak:
Przysłówka – przysłówki
dosłownie -dosłownie
samopoczucie dobro
zrobić – Całkiem, zupełnie
Von- oto, ot
out – partykuła TA mA TAKIE Samo znaczenie współpracy partykuła tutaj – oto, ot
tam idzie – oto dalej idzie
nad tym, co jest pytaniem – oto w czym pytanie
o tym , co co
tam – oto jak
tam tam jesteś taki silny – ot jaki jestes silny
ponad – precz (lecz jako partykuła ma znaczenie takie samo znaczenie co partykuła tutaj czyli ot / oto
tutaj – oto, ot
tutaj nadchodzi – zdjęcie na idzie
to pytanie – oto w czym Pytanie
to co – ot co
„s how – oto jak
gdzieś gdzie
przysłówek gdzie najczęściej używany jEST partykułą oo zbyt / tam / tu sie używa przejść dla zaprzeczenia, wątpliwości : gdzie naprawdę tam iść – w sensie gdzie na tAM! pójdziesz!
jesteś teraz zakochany – gdzie jest już kochanek- jesteś teraz zakochany- gdzie tam zakochany
naprawdę- naprawdę, istotnie, naprawdę
tylko – pojedynczo
jeszcze – jeszcze
Mam jeszcze czas, to sprawi – Jeszcze zdąrzę aby zrobić
z W znaczeniu Już:
zaczęło się wczoraj – do zaczeło SIĘ Już wczoraj
przysłówka nawet w znaczeniu partykuły używa SIE DLA ukazania Jeszcze większej wyrazitelności:
Jakie inne prezent dla niego –
to – mianowicie:
jest czarny – czarny mianowicie
partykułę TA mozna użyć takze Jako własnie:
to she- własnie ona
kak jak
przysłówka jak w znaczeniu partykuły używa sIĘ dla wyrażenia zdziwienia , oburzenia
zawołała – jak ona krzyknie !!
jak! Jesteś tu znowu? – Jak! Ty znowu tu?
gdzie dokąd? , gdzie?
dobrze, dobrze, spróbuj
przysłówka okay w serwisie partykuły używa się do wyrażenia przyzwolenia na coś, czego nie można przekonać, odcień negatywny:
okay, do you think – dobrze, niech będzie two
Dobra, kłócisz się! – ładnie to tak się kłócić!
nic – nic, nie ma czego
nic – nic
definitywnie- ostatecznie, nieodwracalnie
pozytywne – twierdząco, poztytywnie
proste / proste – prosto, zwyczajnie
przysłówka tylko pod postacią partykuły używa się wzzecziuś tylko: to
wszystko jest proste bzdura
po prostu nie można w to uwierzyć! – w to po prostu nie należy wierzyć
zdecydowanie – zdecydowanie
absolutnie- całkowite, doskonale, idealnie
absolutnie- całkiem
tak-tak
przysłówka, więc w stosunku do partykułów używa się do wyrażenia oceny oceny czegoś / kogoś.
tam – tam
przysłówka tam w łączeniu partykułów używa się do wyrażania wątpliwości w czymś, kimś, a także stosowanym lekceważenia, pogardę: what is there!
Cokolwiek powiesz, mam rację! – co by się nie mówiło, mam rację!
good – dobrze
przysłówka good w zakończeniu partykuły używa się do wyrażenia przyzwolenia, aprobaty, może występować jako tak zwane słowo wprowadzające – to znaczy słowo puste, które niże néżo nieżo nieaimo nieaimo nieaimo nieaimo nieaimo nieaimo
nieaimo
nieaimoania , wciąż, coraz
total – w sumie, ogólnie
a – Jakie
rzeczy – Samo
sebe- sobie
tebe- Tobie
co – Czego
to – do
Casowników – czasowniki
dzieje – bywa
Byvalo- bywało
było – bylo
pozwolić (tych) – dawaj / dawajcie
uzyskując (tych) – DAJ / dajcie
wiadomo – znaj
Lubi – popatrz
Spójnika – związki
A -a
Dobry –– dla w sensie np: dla dobra ojczyzny –– dla dobrej rodziny Jak –– jak, jak gdyby, jakoby Po wszystkim –– przecież Tak –– tak, tak jest Parzysty –– nawet Jeśli –– jeśli Same –– ś, I – i Or – lub Lee – czy But – ale


Jednak – ale, ależ, jednak
Let – niech / niechaj
Czy – czyżby
Like – JAK, Jak gdyby, Niby
też – takze
tylko – TYLKO
Spójnika tylko w znaczeniu partykuły używa SIĘ dla wyrażenia ograniczenia :
to kosztuje tylko 5 zlotyh- aby kosztuje TYLKO Pięć złoty
Tylko ona i zobaczyć
dokładnie – JAK, Niby
Spójnika dokładnie w znaczeniu partykuły używa sIĘ dla wyrażenia potwierdzenia :
Podobnie, jestem tutaj byla- dokladnie, j tam byłam
więc ed w dokładnie tak dokladnie
chociaż -choćby, chociażby
Dai chociaż nadezhdu- daj chociaż Nadzieje
Co – że
Do / To- zęby, ażeby, ABY
komparativov
więcej – więcej, więcej niz
dłużej -więcej, bardziej
lepiej – Lepiej
więcej – prędzej, Faster,
raczej w znaczeniu partykuły używa SIĘ dla wyrażenia Życzenia szybszego załatwienia czegoś:
wolałbym zostawić -moze przez TAK! byl już urlop (wyrażenie Życzenia urlopu)
przyimki (przyimki)
vrode
jak w znaczeniu partykuły używa sIĘ W znaczeniu wydawałoby sIĘ:
zdaje chory – wydaje sIĘ, ZE na zachorował
wykrzykniki
dzięki – Dziekuje
dzięki w znaczeniu partykuły używa sIĘ dla wyrażenia podziękowania :
dzięki za napoje – dziękuję za ugoszczenie
Pamiętać należy, że nie da się całkowicie wskazać na to, czy jest to partyluła w czystej postaci, czy też nie, dlatego, bardzo często używaj zwrotu: partykuła-przysłódek.

Złożone partykuły

To takie, które przedstawiają się z dwóch słów, rzadkiej z trzech lub więcej.
– Składają się z dwóch partykul (dwie cząstki)
– Składają się z partykuły i spójnika (cząstki i zjednoczenie)
– Składają się z partykuły i przyimka (cząstki i przyimek)

Podział partykuł złożony

– podziel być rozdzielone innnym komponentem
if only – oto by, ot by
here – oto i, ot i
like this – oto tak
tak – oto i tak
prawie – ledwo i nie
jak nie –
jak nie – jak by nie
tylko -tylko o
mało nie – o mało nie
niech to będzie – niech przez
„d raczej – prędzej przez
Well – tAK ja
po prostu – tYLKO przez
nawet jeśli -choćby
małym -ledwo, JAK tYLKO
prawie –
jeśli
nie takie same
no no i (i yes)
co to jest,
że z takich

, które są rozdzielone, nie mogą być elementami składowymi, tzn. są dostępne tylko pod jedną, niepodzielną postacią
a potem – a do / bez tego – bez tego / to było używane – było przez / ledwo / tylko / wciąż / patrząc i / daleko od / do tego, co / dobro byłoby / gdyby by / a by / / i że / tak jak jest / też / tylko / jak / jak / gdzieś / w porządku / na czym / nie ma mowy / trudno / wcale / po prostu / tak dalej / tak dalej jeśli nie / coś / też / i / grab i / cokolwiek co / co

Podział partykuły ze względu na odcień, wyrażenie


a) hipotetyczne cząstki , tE oo Kolei Dzieła SIĘ na to: indeks tutaj – oto, ot się -precz nim -to Wzmocnienie Nawet – nawet nawet – nawet ja sama -że, jednakże i – jak już – Już Utochnitelnye It – wlasnie prawdziwa – oryginalnie, autentycznie just-JAK, Niby Czym różni niemal prawie, niemal Restrykcyjna Wszystko -ciągle, wciąż, ciagle jedynym -pojedynczo tylko -tylko, jedynie tylko – tYLKO chociaż ubocznym chociaż przez modalnego cząstek pytanie oraz –

Tak – tak
da nu
jak -jak
czy – CZY
zrób czyżby
chyba -czy, czyżby
Shall
że – ZE
czy
ujemna
no – Nie
, nie – nie nie
nie -ani, ni
właściwe modalne
pozhaluy-
ledwo
ledwo
porównawcza
wydawało
się, że
jeśli
dokładnie
jak nim
rzekomo
pozytywnych
tak
więc
dokładnie – jAK, niby
cząstek do subiektywnej transferu cudzej mowy
powiedzmy
rzekomo
emocjonalnie – wyraziste cząstek

Do tej grupy porównywalnej. Wykrzyknik.

Pisownia partykuły


Partykułę można pisać przez myślnik tnz. – Myślnik:

-Co :
ktoś / coś
-lub : ktoś lub kiedyś: ktoś -taki: wszystko nadal / nadal kak Lub mozna partykułę pisać osobno – Oddzielnie: najczęściej rozdzielnie partykuły pisze SIĘ The z: · rzeczownikami · przymiotnikami · przysłówkami jeśli SA czyjaś sobie przeciwstawne: nie jest to radość, ale smutek -to nie jEST radość smutek nie jest szczęście, ale pechal- nie jEST szczęście na smutek · przymiotnikami występiującymi od w formie krótkiej: nie powinno – nie powinien być szczęśliwy – nieszczęśliwy
nie ciekawe- nieinteresujący
nie dobry- niedobry
nie

dobry- niedobry
Na biurku jest nie czytać moją książkę – na biurku leży nieprzeczytana przeze mnei książka (imiesłów w pełnej formie)
Ta książka nie jest czytać – TA Książka JEST nieprzeczytana (imiesłów od w formie krótkiej)

· imiesłowami przysłówkowymi:

· zaimkami przeczącymi pod warunkiem, ZE wystepują ONA z przyimakni:
nie z eogo
nic
· zaimkami i przysłówkami:
kto
kto nm

w (g),
(b)
czy (l)
jeśli
mówią
wydaje
prawie
wymówkę, aby być po Koe (z kimś)
, ponieważ
mówią

Charakterystyka partykuły


a) czy ( if ) – partykuła ta używana jest w pytaniach i ma charakter pytający:
czy znasz jego siostrę? Znasz jego siostrę?
czy masz czas Czy ma pan / pani czas?
będziesz tu dobry? Bedzie ci tam dobrze?

b) Ni, Ani (audio) – partykuła ta moze występować w formie:
ani, ni:
Ani jedno oferty – Ani jednej mminuty
Zaimków í przysłówków:
No-NIKT
nigdy Nigdy

Partykułę TA piszemy łącznie z:
· zaimkami przeczącymi bez przyimka:
none
no
· Przysłówkami:
W żaden sposób
na wszystko

Partykułę TA piszemy rozdzielnie systemie z:

· Zaimkami przczącymi KIEDY występują w przyimkami Ż
nie ktoś
nic
· Zaimkami i przysłówkami:
Kto
kto

c) Nie (nr / nie)
Partykuła n ewystępuje cza parze czasownikiem oo wyraża SIĘ przeczeniem do rzeczywistości: Nie lubię – nie lubię Nie chcę- nie chcę Nie mogę- nie mogę Partykułę taką pisze się w składzie: · Z wyrazami, których nie używa się bez przeczenia Hate – nienbie· Z rzeczownikami i przysłówkami, KIEDY mozna je zastąpić jakimś innym wyarazem: nieszczęście (nieszczęście) – Góra (zmartwienie, smutek)
· Z przymiotnikami: mała – niewielki
· Z imiesłowem przymiotnikowyym w pełnej formie, warunkiem Pod, že Nie ma wyrazu określającego
· Z zaimkami nieokreślonymi oraz przeczącymi z przyimkami, a także bez przyimków.

Partykuła n e twystępuje jako:
– przeczenie całego zdania: Katya, czy oglądałeś ten film? – Kasiu, widziałaś ten film?
Nie, jeszcze go nie widziałam. -Nie, nie widziałam go jeszcze.
– lub jako ekwiwalent i odpowiednik polskiego nie ma lub nie mieć czegoś:
Nie mam czasu – nie mam czasu
Nie mam nadzieję – nie mam Nadziei d) przez ( być) – partykuła o szer przez języku rosyjskim Pisana JEST ZAWSZE łącznie czasownikiem oo, od w odróżnieniu od języka polskiego: I chciałbym zrobić to chciał ABY m, aby zrobić Chciałabym pojechać na wycieczkę – chcia łob y się pojechać na wycieczkę

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykrzyknik w języku rosyjskim

Spójnik ćwiczenia