w

Wykrzyknik w języku rosyjskim

Jest to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, nie pełni samodzielnie funkcji w zdaniu, nie jest też częścią zdania. Wykrzykniki wyrażają uczucia: ach! Fuj! Eee… oraz wolę mówiącego: halo! Hej!

Funkcje wykrzyknika

Wykrzyknik służy dla:

  • wyrażenia uczuć (для выражения чувств и волевых побуждений)

о! –o!

ах!- ach!

ей!- jej!

эй!- ej!

ага!-aga!

ура!- ura!

чу!- uć!

брысь!- brys!

на!- na!

стоп!- stop!

ха-ха-ха!- ha-ha-ha!

  • Wyrażenia odczucia , doznania, stanów ducha , stanów emocjonalnych oraz emocjonalnych reakcji na otaczającą rzeczywistość. (для выражения ощущений, душевных состояний эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность).

Ах – ach

Ба- ba

Брр- brr

ну и ну – nu i nu

ого – ogo

ой-ой-ой- oj-oj-oj

ох – och

помилуйте- potocznie ależ, skąd

то-то- to- to

тьфу- tfu

ура- ura

ух – uch

фи- fi

черт – czort

айда-hejże, jazda, chodźmy

алле- alle

ату- atu

ау – au

брысь- brys

караул – ratunku, na pomoc

стоп – stop

кис-кис – kis-kis

цып-цып-цып – cyc – cyc – cyc

  • Są to także wykrzykniki dźwiękonaśladowcze, onomatopeiczne naśladujące działanie człowieka, zwierzęcia czy też przedmiotu. (звукоподражания, представляющие собой условные преднамеренные воспроизведения звучаний, сопровождающих действия, производимые человеком, животным или предметом).

кхе-кхе – khe- khe

уа-уа – ua-ua

хи- хи-хи- hi-hi-hi

кря-кря- kra-kra

ну-ну- nu-nu

чик-чирик – cik-cirik

тяф-тяф- pif-paf

бац – bac

бум- bum

трах- trach

чмок- cmok

хлоп- chlup

хрусть- hrust

  • Do wykrzykników zaliczamy także takie zwroty jak:

Алло –halo

Амба – amba

Баста- basta

Бис – bis

Брр- brr

Браво- brawo

Брависсимо- brawissimo

Вира- wira

Вот- oto

Да- tak

Добро- dobrze

Дудки- dudki

Здорово- zdrowo

Здравствуй- dzień dobry

Есть– jest

извините – wybaczcie

как- jak

капут- kaput

караул- ratunku , na pomoc

мерси- mersi

марш- marsz

но- ale

осанна- osanna

пли- lub

полундра

подумаешь- pomyślisz

полно- pełno

пожалуй- chyba, pewnie, być może

пропасть- przepaść

скажите- powiedźcie

спасибо-dziękuję

страх-strach

табак- tytoń

тсс- tss

тьфу- tfu

ура- ura

фить – fit

шабаш-szabasz

шах –szach

a także zwroty:

фюйть -fiu / Батюшки-o rety, Jezus Maria/каюк- Kryska na Matyska/ лафa – klawo, fajnie/матушки- matko /майна- podawaj w dół/пади/пас- pas/товсь/ужo- czekaj no, oberwiesz, dostaniesz

  • Wykrzykniki odróżniają się od innych części mowy brakiem nominatywnej funkcji

(nominatywną funkcję posiadają samodzielne części mowy jak: przymiotnik, rzeczownik, czasownik, zaimek. Wykrzykniki nazywają emocje, wolę, chęć , przy czym jeden wykrzyknik może wyrażac kilka znaczeń jak: radość –радость/ zmartwienie, troskę – огорчение/ smutek-грусть/ubolewanie, współczucie, litość- сожаление:

О! – восторг – zachwyt

О! – удивление,- zdziwienie

О! – возмущение – oburzenie, zgorszenie

О! – сожаление- ubolewanie, współczucie, litość

О! – радость – radość

  • Większość wykrzykników rozpatruje się poprzez kontekst, są jednak takie wykrzykniki, które mają przypisane już swoje stałe znaczenie:

тьфу! – niezadowolenie

ба! – zdziwienie

Ура ! – hura!

Тьфу!- tfu!

Цыть!- cyc!

Так!.. – tak!

Ужас!- katastrofa!

Тсс!.. – tss!

Тише… Тише! – ciszej…ciszej…!

  • Wykrzykniki mogą występować także jako zwroty samodzielne:

Ура !

Погода – охо-хо

  • W szerszym pojęciu wykrzykniki wyrażają także swerę etykiety:

Здравствуйте –dzień dobry

до свидания- do widzenia

благодарю- dziękuje

прости(те) – wybacz (wybaczcie)

извини(те)- przeproś

пожалуйста – proszę

привет – dzień dobry

пока – narazie

  • Do wykrzykników zaliczamy także dźwiękonaśladowcze słowa jak:

Krzyki –крики

Dźwięki –звуки

Szumy- шумы

кис-кис – kis-kis

мяу-мяу – miau -miau

гав-гав – gaw -gaw

чив-чив- ciw-ciw

ш-ш-ш – sz-sz-sz

  • Niektóre dźwiękonaśladowcze wyrażenia mają swoje stałe znaczenie jak:

мяу (о кошке)- dźwięk wydawany przez kotka miau

кря-кря (об утках) – dźwięk wydawany przez kaczkę kra-kra

гав-гав (о собаке) – dźwięk wydawany przez pieska gaw – gaw

кукареку (о петухе)- dźwięk wydawany przez koguta kukuryku

хрю-хрю (о свинье) dźwięk wydawany przez świnkę hru-hru

Przykłady użycia wykrzykników

Ой !Гражданочка… э…!– Oj! Obywateleczka…e…!

Ой , я не могу! – Oj, nie mogę!

Наши девочки…ох…- Nasze dziewczynki…oh…

Ах, вон…бедная…ты же вон какая…-Ach, won…biedna…wynocha ty…

Бабушка…ой, что это?- Babciu …oj, co to?

Эх, ты! – Eh, ty!

А просто. Хорошо здесь! Ух ! – Po prostu. Jest tu dobrze (cudownie)! Uh!

Ни –ни -ни. Я не знаю – Ni-ni-ni, nie znam.

Ай… ты такой! – Aj… ty taki!

Ура ! я такой счастлив! – Ura! Jestem taki szczęśliwy

Эй, эй, не хулигань, ты что? – Ej, ej, nie huligań, ty co?

Павел вот-вот схватил ее – Paweł – oto, złapał ją

Эх-хе-ехе –хе, Катя ты совсем дура! – Eh –he- ehe- he, Kasiu całkowicie jesteś głupia.

Ага! – он закричал – Aga! – zakrzyczał

Ух ты, моя сладенькая, ух ты, моя миленькая – Uch ty, moja słodziutka, uch ty, moja miluteńka.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Partykuła

Zaimek