w

Zaimki osobowe

Zaimek osobowy i odmiana zaimka osobowego

 • я – ja
 • ты – ty
 • он – on
 • она – ona
 • оно – ono
 • мы – my
 • вы – wy
 • они – oni
 Лицо (osoba) Единственное число (liczba pojedyncza) Множественное число  (liczba mnoga)
 1 л. я – ja мы – my
 2 л. ты – ty вы – wy
 3- л. он – on  она – ona  оно – ono они – oni

Комментарий (komentarz)

 • Należy pamiętać, że w języku rosyjskim istnieje tylko jedna forma liczby mnogiej zaimka ОНИ, w języku polskim istnieje tych form więcej w zależności od rodzaju one / oni.
 • Kiedy w języku polskim mówimy, że coś jest przez nas zrobione używamy konstrukcji przez + biernik: zrobiony przeze mnie/ zrobione przez nią.

W języku rosyjskim nie występuje konstrukcja przez tylko odpowiednia forma zaimka: сделанный МНОЮ/ЕЮ

 • zrobiony przeze mnie – сделанный  МНОЮ
 • zrobiony przez nią – сделанный  ЕЮ
 • zrobiony przez niego – сделанный   ИМ
 • zrobiony przez nich –  сделанный   ИМИ

– W języku rosyjskim zaimek jest używany zawsze natomiast w języku polskim jest zastępowany, jest to widoczne w zdaniach poniżej:

Я из Польши – Jestem z Polski.

Где ты живешь? – Gdzie mieszkasz? ( w języku polskim nie powiemy Gdzie ty mieszkasz lecz gdzie mieszkasz)

Кто она?  – Kim ona jest?

Они люблят смотреть фильмы. – On lubi oglądać filmy.

Мы живем в городе Варшава. – Mieszkamy w mieście Warszawa.

Где вы работаете? – Gdzie pracujecie?

Они ходят на прогулки – Chodzą na spacery

Единственное число (liczba pojedyncza)

  Местоимение ЯМестоимение Ты  Местоимение Он  
 и. Я – ja Ты – ty Он – on
 р. Меня – mnie Тебя – ciebie Его – jego
 д. Мне – mi Тебе – tobie Ему – jemu
 в. Меня – mnie Тебя – ciebie Его – jego
 т. Мной, мною – (ze)mną Тобой – (z) tobą Им – (z) nim
 п.   (Обо) мне – (o) mnie (О) Тебе – (o) tobie (О) нём – (o )nim
  Местоимение Она Местоимение Оно
 и. Она – ona Он – on
 р. Её – jej Его – jego
 д. Ей – jej Ему – jemu
 в. Её – ją Его – jego
 т. ей (ею) – z nią Им – z nim
 п (о) ней – o niej (О) нём – o nim

 Множественное число (liczba mnoga)

  Местоимение мы Местоимение вы  Местоимение они
и.Мы – myВы – wyОни – oni
 р. Нас – nas Вас  – was Их – ich
 д. Нам – nam Вам  – wam Им – im
 в. Нас – nas Вас  – was Их – ich
 т. Нами – nami Вами  – wami Ими – nimi
 п. (О) нас – o nas (о) Вас – o was (о) Них – o nich

Комментарий ( komentarz)

 • Jeśli przy zaimku rosyjskim nie znajduje się przyimek typu o/c /у /от / wtedy zaimek ma formę им/их/ ими /ее/ей/
 • Jeśli przy zaimku rosyjskim znajduje się przyimek typu o/z wtedy zaimek ma formę c ним /о них/ с ними/ с нее /с ней

Porównajcie: u niej – у нее do niego – к нему u niego – у него do niej – к ней z nim – с ним o nim – о нем z nią – с ней o niej – о ней  

 • Obie te formy им /ним tłumaczy się tak samo, lecz przyimek decyduje, kiedy przy zaimku rosyjskim pojawia się n.
 • W języku polskim przy zaimku zawsze występuje n bez względu na to czy znajduje się przy nim przyimek.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaimek

Zaimki zwrotne