w

Czas

Время – czas, pora/ времена – czasy, pory
Всë время- cały czas
Время от времени- od czasu do czasu
В то время – w tym czasie
В минуту – na minutę
С минуты на минуту – z minuty na minutę
На минуту –na chwilę
Четверть – kwadrans
В течение –w ciągu
С -od
До – do
По –do ( wraz z momentem końcowym)
С…до… – od…do…
С…по –od…do… ( wraz z momentem końcowym)

Słownictwo związane z czasem

От…до… – od…do…
До – przed
Перед – przed (tuż przed)
За неделю –w ciągu tygodnia
За…до… – na…przed…
За…перед… – na…przed…
Задолго до… – na długo przed…
незадолго до… – nie na długo…przed
часа в… – około godziny…
к – przed ( tuż przed)
к часу – tuż przed pierwszą
к двум- tuż przed drugą
к трëм – tuż przed trzecią
к четырëм – tuż przed czwartą
к пяти – tuż przed piątą
около- około
назад – temu
тому назад – temu
раньше – wcześniej
через -za
после- po
через…после – w…po
спустя –po, po , upływie, później
спустя…после – po upływie…po
прежде – przedtem, dawniej
прежний – poprzedni
предыдущий – poprzedzający, uprzedni
минувший – zeszły, ubiegły
когда-то –kiedyś , niegdyś
вскоре – wkrótce
Минута- minuta
Каждые десять минут – co dziesięć minut
Через каждые десять минут- co dziesięć minut
Одну минуту –chwileczkę
Сию минуту –w tej chwili
Секунда – sekunda
Сегодня – dzisiaj
Сегодняшний – dzisiejszy
Каждвый день – codziennie
Каждое утро – każdego ranka
По утрам – rankami
Вчера- wczoraj
Завтра- jutro
Послезавтра -pojutrze
Утро- rano
Утром – rankiem
Полдень- popołudnie
Вечер – wieczór
К вечеру- pod wieczór
Ночь- noc
Ночью –w nocy
Рано- ranek
Поздно- późno
Поздней ночью – późną nocą
Прошлой ночью – poprzedniej nocy
Ночной – nocny
Сейчас -teraz
Тем временем – tymczasem
Век -wiek
Столетие -stulecie
Тысячелетие -tysiąclecie
Десятилетие –dziesięciolecie
Сутки -doba
Одни суток –jedna doba
Двое суток –dwie doby
Трое суток – trzy doby
Четвëртое суток -cztery doby
Пятое суток- pięć dób
Шестое суток – sześć dób
Седьмое суток – siedem dób
Восьмое суток – osiem dób
Девятое суток – dziewięć dób
Десятое суток – dziesięć dób

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bielizna

Miesiące