w

Alfabet rosyjski

Alfabet języka rosyjskiego

буквы –litery
буква – litera

Litery alfabetu rosyjskiego (cyrylicy)
Pismo prostePismo pochyłe
(kursywa)
pismo odręcznedźwięknazwa
А аА ɑаa
Б бБ бbbe
В вВ вwwe
Г гГ гgge
Д дД дdde
Е еЕ еjeje
Ё ёЁ ёjojo
Ж ж *Ж жżże
З зЗ зzze
И и **И иii
Й йЙ йji kratkoje
dawniej iwan kratkij
К кК кkka
Л лЛ лl, łel
М мМ мmem
Н нН нnen
О оО оoo
П пП nppe
Р рР рrer
С сС сses
Т тТ тtte
У уУ уuu
Ф фФ фfef
Х хХ хchcha
Ц цЦ цcce
Ч чЧ чczcze
Ш шШ шszsza
Щ щЩ щszczszcza
Ъ ъЪ ъtwardy znaktwiordyj znak
Ы ыЫ ыyy
Ь ьЬ ьmiękki znakmiagkij
znak
Э эЭ эee lub
e oborotnoje
Ю юЮ юjuju
Я яЯ яjaja

* ж w odróżnieniu od języka polskiego w języku rosyjskim nie
ma ż/rz jest za to jedna wspólna litera ж

** икраткое- i krótkie wymawiamy jak ji
и краткое/ji

Nauka alfabetu rosyjskiego zestawy ćwiczeń

Spis treści
I nauka litery: Aa/Пп /Мм /Тт /Рр
II nauka litery: Ээ/ Оо/ Кк/ Дд
III nauka litery: Уу/ Сс/ Лл/ Нн
IV nauka litery: Ии /Ыы
V nauka litery: Зз /Бб/Вв
VI nauka litery: Гг/Хх/Фф
VII nauka litery: ь/ Ль/ Ли
VIIInauka litery: Яя /Ее/Ёё/ Юю
IX nauka litery: Шш/ Жж/ Цц
X nauka litery: Чч/ Щщ/ Йй
XInauka litery:Ъ

Упражнения – ćwiczenia

nauka litery Aa/Пп /Мм /Тт /Рр

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:

А а Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа
ПпПпПпПпПпПпПпПпПпПпПп
Мм……………………………………………………………………………
Тт……………………………………………………………………………
Рр…………………………………………………………………………..

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
МамаТаммама.ТамТамараПапаТампапаТаммама,папа,ТамараТаммама,атампапаПартаТампарта.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II nauka litery : Ээ/ Оо/ Кк/ Дд

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
Ээ Ээ ЭэЭэ Ээ Ээ ЭэЭэ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ Ээ
Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо
Кк……………………………………………………………………………
Дд……………………………………………………………………………

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy :
ЭтодомДа это дом. Это карта. Да это карта. Это трактор. Да это трактор. Око. Кот. Кто это?. Это папа. Мама дома?.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III nauka litery: Уу/ Сс/ Лл/ Нн

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу
Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс
Лл………………………………………………………………………………………………………
Нн……………………………………………………………………………………………………..

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Это стол а это стул. Это стол?. Нет это стул. Нос. Пол. Полка. Кот. Кто это?. Это кот.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV nauka litery : Ии /Ыы

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии
Ыы ……………………………………………………………………………………………….

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
ИраЭтоИраА это мыло. Мыло Иры. Нет это не мыло Иры, это мыло Милы.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V nauka litery : Зз /Бб/Вв

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
ЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗзЗз
Бб ………………………………………………………………………………………………………..
Вв…………………………………………………………………………………………………………

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Завод. Брат. За столом. Кто это?. Это Вова, брат Тамары. А это кто?. Это Павел, брат Иры. Ира и Вова знакомы.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI nauka litery : Гг/Хх/Фф

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
ГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГгГг
Хх ………………………………………………………………………………………………………..
Фф ………………………………………………………………………………………………………..

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Ухо. Голова . Глаз. Фабрика . Завод. Завод это место где мы работаем. В этом городе много фабтрк и заводов.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII nauka litery: ь/ Ль/ Ли

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь Ьь.
Ль ………………………………………………………………………………………………………..
Ли ………………………………………………………………………………………………………..
Jak wiemy znak miękki służy do zmiękczania , to znaczy że wyraz конь wymówimy jak Koń:
Коньки – końki
Дочь – doć

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Мать . Соль. Дочь. Уголь. Боль. Мне болит нога. А мне болит ухо и палец.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII nauka litery: Яя /Ее/Ёё/ Юю

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
ЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯяЯя
Ее ………………………………………………………………………………………………………..
Ё ё………………………………………………………………………………………………………..
Юю………………………………………………………………………………………………………..

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Меня. Тебя . Их. С ними. О нем. Говорить, но они говорят. Книга. Книгалежитнаполке.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX nauka litery: Шш/ Жж/ Цц

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
ШшШшШшШшШшШшШшШшШшШшШшШшШшШшШш
Жж………………………………………………………………………………………………………..
Цц………………………………………………………………………………………………………..

Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Жук. Кто шука жука?Жужжание майского жука.Женя дал цветы Кати.
Аня пошла в школу а жук остался дома.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

X nauka litery: Чч/ Щщ/ Йй

Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
ЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧчЧч
Щщ……………………………………………………………………………………………….
Йй ………………………………………………………………………………………………….
Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:
Чай. Чащка. Чудо.Часы. Щетка. Какой? Это зеленый цвет?.Маша пьет чай из чащки. Адам читает журналь. У каждого человека свои привычки.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XInauka litery:Ъ


Przepisz dwa razy wg wzoru litery:
Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ Ъъ
………………………………………………………………………………………………………………


Przeczytaj, przetłumacz i przepisz następujące wyrazy:

Въехать . Съехать. Отъехать . СъестьРазъехать.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Przeczytaj a następnie przetłumacz:
Алфавит
Алфавит уже мы знаем,
Уже пишем и читаем,
И все буквы по порядку
Безошибкиназываем.

Przy pomocy słownika wypisz po 5 wyrazów na każdą literkę alfabetu.

Odpowiedzi:

I.

Мама- mama
Там мама- tam jest mama( w języku rosyjskim rzadko używa się  słowa jest, w odróżnieniu od języka polskiego)
Там Тамара – tam jest Tamara
Папа – tata
Там папа- tam jest tata
Там мама,папа,Тамара- tam jest mama, tata, Tamara
Там мама,а там папа- tam jest mama, a tam jest tata
Парта- ławka
Там парта- tam jest ławka

II.
Это дом-to jest dom
Да это дом- tak to jest dom
Это карта- to jest mapa
Да это карта-tak to jest mapa
Это трактор- to jest ciągnik, traktor
Да это трактор- tak to jest ciągnik, traktor
Кот- kot
Кто это?- kto to?
Это папа- to jest tata
Мама дома?- mama jest w domu?

III.
Это стол а это стул. Это стол?. Нет это стул. Нос. Пол. Полка. Кот. Кто это?. Это кот.

IV.
Ира- Irina
Это Ира- to jest Irina
А это мыло- a to jest mydło
Мыло Иры- mydło Iriny
Нет это не мыло Иры, это мыло Милы- nie to nie jest mydło Iriny, to jest mydło Miły.

V.
Завод. Брат. За столом. Кто это?. Это Вова, брат Тамары. А это кто?. Это Павел, брат Иры. Ира и Вова знакомы.

VI.

Ухо-ucho
Голова -głowa
Глаз-oko
Фабрика – fabryka, wytwórnia
Завод-fabryka, zakład przemysłowy
Завод это место где мы работаем- fabryka jest to miejsce gdzie pracujemy
В этом городе много фабтрк и заводов-w tym mieście jest dużo fabryk i zakładów przemysłowych.

VII.

Мать -mama
Соль- sól
Дочь-córka
Уголь-węgiel
Боль-ból
У меня болит нога-boli mnie noga
А  у меня болит ухо и палец- a mnie boli ucho i palec

VIII

Меня –mnie (zaimek osobowy ja )
Тебя –ciebie (zaimek osobowy ty)
Их- ich (zaimek osobowy oni)
С ними- z nimi
О нем- o nim
Говорить, но они говорят-mówić , ale oni mówią
Книга- książka
Книга лежит на полке – książka leży na półce

IX.

Жук – żuk
Кто шука жука?- kto szuka żuka?
Жужжание майского жука-brzęczenie majowego żuka
Женя дал цветы Кати-Żenia podarował Kasi kwiaty
Аня пошла в школу, а жук остался дома-Ania poszła do szkoły, a żuk pozostał w domu.

X.

Чай- herbata
Чащка- foliżanka
Чудо- cudo
Часы- zegar
Щетка- szczotka
Какой? – jaki?, który?
Это зеленый цвет?- czy to jest kolor zielony?
Маша пьет чай из чащки-mama pije herbatę z filiżanki
Адам читает журнал- Adam czyta czasopismo
У каждого человека свои привычки- każdy człowiek ma swoje przyzwyczajenia                         

XI.
Въехать-wjechać
Съехать-zjechać
Отъехать-odjechać
Съесть- zjeść
Разъехать- rozjechać

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebnik ćwiczenia

Bezokolicznik