w

Czasownik

Czasownik ogólna charakterystyka

Czasownik (глагол) odpowiada na pytanie, co robi? Co się z nim dzieje? (что делать? что сделать?)

Kategorie czasownika

Kategoria osoby (категория лица):

liczba pojedyncza (единственное число)

 • Первое лицо – Я   ja
 • Второе лицо – Ты    ty
 • Третье лицо – Он Она Оно  on/ona/ono

liczba mnoga – множественное число

 • Пеовое лицо – Мы  my
 • Второе лицо – Вы   wy
 • Третье лицо – Они  oni

Kategoria liczby (категория числа):

 • liczba pojedyncza – единственное число
 • liczba mnoga – множественное число

Kategoria rodzaju (категория рода)

 • rodzaj męski – мужской род
 • rodzaj żeński – женский род
 • rodzaj nijaki  – средний род 

Kategoria trybu (категория наклонения), dzieli się na:

 • Tryb oznajmujący (изъявительное наклонение)
 • Tryb przypuszczający (сослагательное наклонение)
 • Tryb rozkazujący (повелительное наклонение)

Kategoria czasu (категория времени), rozróżniamy trzy czasy:

 • Czas teraźniejszy (настоящее время)
 • Czas przyszły (будущее время)
 • Czas przeszły (прошедшее время)

Kategoria aspektu (категория вида), kategoria aspektu dzieli się na:

 • czasowniki dokonane (совершенные глаголы) : бросить(rzucić) / решить (postanowić)
 • czasowniki niedokonane (несовершенные глаголы): бросать(rzucać)/ решать (postanawiać)

Kategoria strony (категория залога), kategoria strony dzieli się na:

 • Stronę czynną (действительный залог)
 • Stronę bierną (страдательный залог)

Odmienne formy czasownika

 • Kategoria trybu (категория наклонения)
 • Kategoria czasu (категория времени)
 • Kategoria osoby (категория лица)
 • liczby (категория числа)rodzaje (категория рода)

Nieodmienne formy czasownika

 • bezokolicznik (инфинитив)
 • imiesłów przymiotnikowy (причастие)
 • imiesłów przysłówkowy (деепричастие)

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebnik ćwiczenia

Bezokolicznik