w

Czasowniki dokonane i niedokonane

Kategoria aspektu

Kategoria ta wyraża przeciwstawność czasownika do czasownika, to znaczy wyraża on czynność zakończoną czy też czynność nie zakończoną do końca.

Podział czasowników silnych i słabych 

Dzieli się na czasowniki silne, do których zaliczamy czasowniki dokonane (совершенные глаголы), czyli zakończone, lub słabe to jest czasowniki niedokonane (несовершенные глаголы): których czynność nie została zakończona.

Jest także grupa czasowników, która nie ma jednolitej budowy a pomimo to tworzy parę aspektową, czyli czasownik dokonany i niedokonany:

Czasowniki typu dokonanego i niedokonanego

Czasowniki dokonane zazwyczaj oznaczają czynność jednorazową, niedokonane natomiast czynność powtarzającą się kilkakrotnie.

 • Pomocniczymi w ustaleniu czasownika dokonanego lub niedokonanego mogą być pytania, dla czasownika dokonanego zapytamy co robić? A dla czasownika niedokonanego zapytamy, co zrobić? np.
 • бросить(rzucić) – бросать (rzucać to czasownik dokonany, gdyż czynność jest jednorazowa coś zostało rzucone a tym samym zakończone i możemy zadać pytanie co robić?,
 • бросать(rzucać) czynność ta powtarza się kilkakrotnie , rzucać można wiele razy a tym samym czynność nie została zakonczona i można postawić pytanie co zrobić?.

Ponadto kategoria aspektu ściśle związana jest z kategorią czasu:

 • Czasowniki dokonane mogą być użyte tylko z czasem przeszłym i czasem przyszłym prostym.
 • Czasowniki niedokonane użyte mogą być we wszystkich farmach czasu to jest w czasie teraźniejszym, przyszłym złożonym lub przeszłym.
 • Pamiętać należy, że czasowniki te mają te same znaczenie, ale różnią się między sobą gramatycznie.
 • юсь /ешься /ется/ емся/ етесь/ ются

Tworzenie czasowników dokonanych i niedokonanych

Tworzy się je w wieloraki sposób:

 • Czasowniki dokonane tworzy się od czasowników niedokonanych przy pomocy przystawek, sufiksów:
 • Печь (piec coś wielokrotnie) -czasownik niedokonany od niego tworzymy czasownik dokonany-испечь (piec tylko raz)
 • Прыгать – (skakać wiele razy) czasownik niedokonany od niego tworzymy czasownik dokonany прыгнуть (skoczyć)
 • Пускать(puszczać coś wiele razy) i czasownik dokonany пустить (puścić coś raz).

Czasowniki dokonane(глаголы совершенного вида)

Czasowniki niedokonane(глаголы несовершенного вида)

Проиграть przegrać

Проигывать
przegrywać

Подписать podpisać

Подписывать podpisywać

Спросить spytać

Спрашывать pytać

Встретить spotkać

Встречать spotykać

Оформить załatwić formalności

Оформлять załatwiać formalności

Решить zdecydować

Решать
decydować

Умереть umrzeć

Умирать umierać

Начать zacząć

Начинать zaczynać

Дать dać

Давать dawać

Узнать poznać

Узнавать poznawać

Написать napisać

Писать pisać

Купить kupić

Куповать kupować

Jest także grupa czasowników, która nie ma jednolitej budowy a pomimo to tworzą parę aspektową, czyli czasownik dokonany i niedokonany:


Czasowniki dokonane(глаголы совершенного вида)


Czasowniki niedokonane(глаголы несовершенного вида)

взять(wziąć)

брать(brać)

сказать(powiedzieć)

говорить(mówić)

положить(położyć)

класть(kłaść)

найти(znaleźć)

искать(szukać)

сесть(siąść)

садиться(siadać)

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tryb przypuszczający

Imiesłów przymiotnikowy