w

Imiesłów przysłówkowy

Jest to forma czasownika, która posiada cechy czasownika i przysłówka.

Cechy imiesłowu z czasowników

 • Czasownikowe tematy
 • Kategoria aspektu (категория вида),
 • Kategoria strony (категория залога)
 • Czasowniki przechodnie(переходные глаголы) i czasowniki nieprzechodnie (непереходные глаголы)
 • W zdaniu pełni funkcję okolicznika (обстоятельства)

Imiesłowy przysłówkowe nie posiadają formy biernej (страдатедьного залога), tylko stronę czynną (действительный залог), który dzieli się na czasowniki dokonane(совершенные глаголы) i czasowniki niedokonane(несовершенные глаголы)

Podział imiesłowów przysłówkowych

Imiesłowy przysłówkowy dzieli się na:

Imiesłów przysłówkowy niedokonany(деепричастия несовершенного вида)

Imiesłów przysłówkowy współczesny w języku polskim zakończony na ąc – robiąc, skacząc, śpiewając.

 • Tworzy się go od tematu czasowników czasu teraźniejszego przy pomocy sufiksu а я

Imiesłów przysłówkowy dokonany(деепричастия совершенного вида)

Imiesłów przysłówkowy uprzedni w języku polskim zakończony na łszy/ wszy – zrobiwszy, skoczywszy.

 • Tworzy się go od tematu bezokolicznika lub od tematu czasu przeszłego przy pomocy:  sufiksu в , stosuje się ten sufiks kiedy temat czasownika kończy się na samogłoskę:
 • добыв- zdobywszy, wydobywszy
 • назвав- nazwawszy
 • Sufiksu вши stosuje się ten sufiks kiedy temat czasownika kończy się na samogłoskę:

договорившись-umówiwszy się

 • Sufiksu ши stosuje się ten sufiks kiedy temat czasownika kończy się na spółgłoskę:

сберёгши – zachowawszy, ocaliwszy лёгши-położywszy się  сжёгши-spaliwszy się

Odmiana imiesłowu przysłówkowego


Деепричасия совершенного вида

Деепричасия несовершенного вида

Сбегав pobiegłszy

Бегая biegając

Побежав pobiegłszy

Бежав biegnąc

Разбудив obudziwszy

Будя budząc

Поверив uwierzywszy

Веря wierząc

Сделав zrobiwszy

Делая robiąc

Разделив podzieliwszy

Деля dzieląc

Пожалев pożałowawszy

Жалея żałując

Позвонив zadzwoniwszy

Звоня wołając

Взревев zaryczawszy

Ревя rycząć

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imiesłów przymiotnikowy

Bezokolicznik ćwiczenia