w

Telewizja

Słownictwo związane z telewizją

Телевидение  – telewizja
Телевидение это одно из средств массовой информации ( СМИ – Средство Массовой инфдрмации) – telewizja jest jednym ze środków masowego przekazu (Srodek masowego przekazu)
Массовая  информация –masowy przekaz
Эфир – eter
В эфире – na antenie
Эфирное время –  czas antenowy
По телевидению – w telewizji
Сателит – satelita
Кабельное телевидение  – telewizja kablowa
Телевикторина – gra telewizyjna
Реалити-щоу –gry telewizyjne (np Big brother)
Телестудия – studio telewizyjne
Экран – ekran
Телевизионный – telewizyjny
Телевизор /Телевизоры – telewizor/ telewizory
lcd телевизоры – telewizory lcd
плазменные телевизоры – plazmowe telewizory
Сидеть перед телевизором – siedzieć przed telewizorem
Смотреть все подряд –oglądać wszystko po kolei
Телезритель – telewidz
Потребности телезрителей – potrzeby widzów
Включить телевизор – włączyć telewizor
Выключить телевизор – wyłączyć telewizor
Программа – program
Детские программы – programy dla dzieci
Учебные программы – programy szkolne
Переключать программу –przełączać program/ zmieniać program
Эдукационная программа/ Эдукационные программы- program edukacyjny/ programy edukacyjne
Первая программа /Вторая программа / Третья программа- /– program pierwszy/program drugi/ program trzeci
Фильм – film
Демонстрировать фильм –wyświetlać film
Многосерийный фильм /Многосерийные фильмы – serial/ seriale

Formy i rodzaje telewizji

Виды телевидения – formy telewizji:
кабельное телевидение – telewizja kablowa
эфирное телевидение – telewizja na eterze
цифровое телевидение – telewizja cyfrowa
Новости -wiadomości
Передача – audycja
Пропустить передачу – przegapić program
Передача по каналу – audycja w kanale
Информационная передача – program informacyjny
Спортивная передача- program sportowy
Детская передача – program dziecięcy
Молодëжная передача – program młodzieżowy
Передача для школьников – program dla uczniów
Музыкальная передача- program muzyczny
Научно-популярная передача – program popularno – naukowy
Развлекательная передача – program rozrywkowy
Передачи о животных – programy o zwierzętach
Канал – kanał
Радио – radio
Радиостанция – stacja radiowa
Слушать по радио – słuchać radio
Смотреть телевизор – oglądać telewizję
Смотреть программу – oglądać program
Смотреть фильм – oglądać film
Передавать пьесу – nadawać sztukę
Передавать программу- nadawać program
Передавать по радио – nadawać przez radio
Радиослушатель – słuchacz radiowy
Радиоприëмник – odbiornik radiowy
Трансляция – emisja
Реклама – reklama
Введение реклам – wprowadzenie reklam
Рекламный агент-agent reklamowy
Абонамент –abonament
Абонент –abonent

Przykładowe zdania i rozmówki

Вопрос – pytanie
Какую программу больше всего ты любишь? Jaki program najbardziej ze wszystkich lubisz?
Ответ – odpowiedź
больше всего я люблю детскую программу. – najbardziej lubię program dla dzieci

Вопрос – pytanie
Сколько времени ежедневно ты проводишь перед телевизором? –  ile czasu każdego dnia spędzasz przed telewizorem?
Ответ – odpowiedź
Перед телевизором я провожу два часа – przed telewizorem spędzam dwie godziny

Tłumaczenie zdań

Przetłumacz na język polski  zdania:
1.Я не могу понять людей, которые провожут много времени перед телевизором.
2.По-моему, телевидение это прежде всего средство массовой информации.
3.Не могу понять тех, которые  изо дня в день смотрять те же самые скучные  многосерийные фильмы.
4.Ведь телевидение это не только фильмы и развлечение.
5.Здесь можем узнать о политических, культурных,спортивных событиях.
6.Телевидение кроме положительного влияния имеет на зрителей тоже отрицательное влияние.
7.Зависимость от телевидения это один из больших вопросов современного человека.
8.Некоторые люди просто помешаны на телевизоре.

Odpowiedz:
1.Nie mogę zrozumieć ludzi, którzy spędzają dużo czasu przed telewizorem.
2.Według mnie telewizja to przede wszystkim środek masowej informacji.
3.Nie potrafię zrozumieć tych, którzy dzień w dzień oglądają te same , nudne seriale.
4.Przecież telewizja to nie tylko filmy i rozrywka.
5.Możemy tu dowiedzieć się o politycznych, kulturalnych, sportowych wydarzeniach.
6.Telewizja oprócz pozytywnego wpływu ma też na widza negatywny wpływ.
7.Uzależnienie od telewizji jest to jeden z największych problemów wspólczesnego człowieka.
8.Niektórzy ludzie mają po prostu bzika na punkcie telewizji.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inwalidztwo

Auto i części samochodu