w

Inwalidztwo

Słownictwo związane z inwalidztwem

Инвалидность – inwalidztwo
Понятие инвалидность имеет медицинский, юридический и социальный аспекты – pojęcie inwalidztwa ma medyczny, prawny, socjalny aspekt
Инвалид – inwalida
Инвалидка – inwalidka
Инвалидный – inwalidzki
Физический неполноценный – niepełnosprawny
Причины инвалидности – przyczyny inwalidztwa
Перейти на инвалидность – przejść na rentę inwalidzką
Инвалидная коляска / инвалид-колясочник – wózek inwalidzki
Инвалидная артель – spółdzielnia inwalidów
Группа инвалидности –  grupa inwalidzka
Медицинский осмотр – badanie medyczne
Расстройство функций организма – zaburzenie funkcji organizma
Социальная защита – ochrona socjalna
Самообслуживание – samoobsługa
Ребенок – инвалид – niepełnosprawne dziecko
Дети-инвалиды- niepełnosprawne dzieci
Восстановительная терапия – terapia renegerująca
Протезировать – wyposażać w protezę
Реабилитационное учреждение – Zakład zajmującym się rehabilitacją, ośrodek rehabilitacyjny
Специальное дошкольное учреждение –przedszkole specjalne
Специальное образовательное учреждение – szkoła specjalna
Льгота – zniżka
Льготы инвалидам – zniżki dla niepełnosprawnych
На льготных условиях – na warunkach ulgowych
Собака- проводник – pies przewodnik
Собаки – помощники инвалидов–  psy przewodniki dla niepełnosprawnych
подготовка собак поводырей для слепых – przygotowanie psów przewodników dla niewidomych
подготовка собак терапевтов для детей – przygotowanie psów terapeutów dla dzieci
Общественное объединение инвалидов – społeczne zrzeszenie inwalidów
Принять на учет – zarejestrować
Улучшение жилых условий – polepszenie warunków życia
Пенсии по инвалидности –renty dla niepełnosprawnych
Нетрудоспособность – niezdolność do pracy
Международный день инвалидов – Miedzynarodowy dzień niepełnosprawnych
Международный день борьбы за права инвалидов – Międzynarodowy dzień walki o prawa dla niepełnosprawnych
социальная защита – ochrona socjalna
Врожденная глухота – głuchota wrodzona
Люди с полной или почти полной потерей зрения –ludzie z pełną lub częściowym utratą wzroku
Парализован – sparaliżowany
Реабилитация инвалидов – rehabilitacja niepełnosprawnych
Инвалиды по зрению (слепые и слабовидящие) – niewidomi niepełnosprawni (całkowicie niewidomi lub niedowidzący)
Инвалиды по слуху (глухие и слабослышащие) – głuchoniemi niepełnosprawni ( całkowicie głuchoniemi lub niedosłyszący)
звуковые маяки – sygnały na drogach z melodią
пандус – szerokie schody, specjalnie przystosowane do wózków inwalidzkich
Мобильные (переносные) пандусы – mobilne ( przenośne ) schody szerokie schody, specjalnie przystosowane do wózków inwalidzkich
Мобильные подъемники –  przenośne windy podnoszące wózek inwalidzki
Подъемные платформы для инвалидов – windy podnoszące wózek inwalidzki
Вертикальная подъемная платформа – płaska winad przewożąca wózek inwalidzki po schodach
Информация для слепых – specjalna tabliczka informacyjna  dla niepełnosprawnych
Тактильные таблички – – specjalna tabliczka informacyjna na dotyk  dla niepełnosprawnych
Туалет для инвалидов – toaleta przystosowana dla inwalidów
Опорные поручни – specjalne poręcze znajdujące się przy muszli klozetowej

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przestępczość

Telewizja