w

Teatr

Słownictwo związane z teatrem

Театр – teatr
Театральный – teatralny
Театральное произведение – sztuka teatralna
Драма – dramat
Драматический – dramatyczny
Драматизм – dramatyzm
Пьеса полна драматизма – sztuka jest przepojona dramatyzmem
Драматичность положения – dramatyczność sytuacji
Драматичность – dramatyczność
Античность – antyczność
Современность – wsółczesność
Современный -współczesny
Комедия – komedia
Комедийный -komediowy
трагедия – tragedia
трагедийный –tragediowy
трагизм –tragizm, tragiczność
пьеса для чтения – sztuka teatralna przeznaczona do czytania
мелодрама – melodramat
водевиль- wodewil
фарс – farsa
Античная драма – dramat antyczny
Современная драма – dramat wsółczesny
Детские театры – teatry dla dzieci
Японская драматургия –dramaturgia japońska
Китайская драматургия – dramaturgia chińska
Средневековая драма – dramat średniowieczny
Драма Ренессанса – dramat odrodzenia, renesansa
Елизаветинская драма – dramat elżbietański
Испанская драма – dramat hiszpański
Классическая драма – dramat klasyczny
Романтическая драма – dramat romantyczny
Реалистическая драма – dramat realistyczny
Натуралистическая драма – dramat naturalistyczny
Импрессионистская драма –dramat impresionistyczny
Символистская драма – dramat symboliczny
Экспрессионистская драма- dramat ekspresjonistyczny
Постановка – inscenizacja
Пьеса – sztuka teatralna
Опера – opera
Оперный – operowy
Мюзикл – musical
Балет –balet
Кукольный – lalkarski
В театре мы можем посмотреть: – w teatrze możemy zobaczyć, obejrzeć :
Спектакль – spektakl
Пьесу- sztukę
Драму – dramat
Комедию – komedię
Постановку – sztukę teatralną
Спектакль может : spektakl może
Идти – iść
Спектакль можно ставить – spektakl można wystawić
Спектакль можно поставить – spektakl można wystawić
Возобновить – wznowić
Снять – zdjąć
Театральная афиша –ogłoszenie teatralne
Премьера – premiera
Репертуар  – repertuar
Касса – kasa
Билет/ Билеты – bilet/ bilety
Билеты можно – bilety można
Купить – kupić
Заказать – zamówić
Гардероб – garderoba
Вешалка – szatnia
Номерок – numerek
Программа – program
Зрительный зал – sala teatralna / sala widowiskowa
Ряд – rząd
Сидеть в передних рядах – siedzieć w przednich rzędach
Сидеть в задних рядах – siedzieć w tylnich rzędach
Зритель/Зрители- widz/ widzowie
Публика – publika
Зрители аплодируют – widzowie biją brawa
Аплодировать – oklaskiwać/ bić brawa
Антракт – przerwa
Сцена – scena
Сценическое пространство – przestrzeń sceniczna
Декорация / Декорации– dekoracja/ dekoracje
Места далеко от сцены – miejsca daleko od sceny
Занавес может: kurtyna może:
Подниматься – podnieść się
Занавес поднимается – kurtyna podnosi się
Опускаться – opuścić się
Занавес опускается – kurtyna opuszcza się
Актëр – aktor
Актриса – aktorka
Актëры – aktorzy
Выступать на сцене –wystąpić na scenie
Исполнять роль – grać rolę
Исполнять  главную роль – grać główną rolę
Мастера театра –mistrzowie teatru
Режиссëр – reżyser
Художник – artysta
Композитор – kompozytor
Прославленный театр – znany teatr
Известный актëр – znany aktor
Известная актрися – znana aktorka
Известные актëры – znani aktorzy
Замечательный актëр – wspaniały aktor
Замечательная актриса – wspaniała aktorka
Замечательные актëры – wspaniali aktorzy
Театр это вид тскусства – teatr jest formą sztuki
Рецензия /рецензии – recenzja/ recenzje
Театральный критик – krytyk teatralny

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Auto i części samochodu

Telewizja