w

Poczta

Открытка – widokówka

Обычно на открытку наклеиваем марку, пишем наш адрес, то есть адрес отправителя а также адрес лица, к которому мы отправляем открытку, то есть адрес получателя. Потом мы пишем индекс города, в который мы эту открытку посылаем. В конце концов опускаем открытку в почтовый ящик.

Zazwyczaj na widokówkę naklejamy znaczek pocztowy, piszemy nasz adres, to znaczy adres nadawcy a także adres osoby, do której posyłamy widokówkę, to znaczy adres odbiorcy. Potem piszemy kod pocztowy miasta, do którego wysyłamy widokówkę. Na koniec wrzucamy widokówkę do skrzynki pocztowej

Наклеивать (что? Винительный падеж) – naklejać ( co? Biernik)

Наклеивать марку – naklejać znaczek

Высылать -wysłać

Письма домой приносить почтальон -listy do domu przynosi listonosz 

Конвертkoperta
Маркаznaczek
филателистfilatelista
Индексkod pocztowy
Адресadres
Адрес отправителяadres nadawcy
Адрес получателяadres odbiorcy
Открытка \ видовая открыткаwidokówka
Поздравительная открыткаwidokówka z pozdrowieniami
Курье́р- kurier  Курье́р – это человек или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших предметов -kurier jest to czowiek lub kompania, wynajęta dla dostawy wiadomości, listów, innej korespondencji, a także niedużych przedmiotówкорреспонденция -korespondencja
Авизо \ уведомлениеawizo
ПосылкаPaczka/ przesyłka
Ценная посылкаpaczka wartościowa

Письмо – list  

Простое письмоlist zwykły
Заказное письмоlist polecony
Спешное письмо\ спешная почтаekspres
Местное письмо\местная почтаList miejscowy
Доплатное письмоList płatny przy odbiorze
Авари́йная по́чта – poczta awaryjnaспециальный вид почтовой связи, устанавливаемой в некоторых случаях с районами, терпящими стихийное бедствие, или с экспедициями и кораблями, попавшими в катастрофу -jest to rodzaj spcjalnej poczty, powołanej w niektórych sytuacjach, jak: rejony dotknięte klęskami żywiołowymi, lub powołanej dla ekspedycji czy statków, które ucierpiały w katastrofie. 

Телеграмма -telegram


W w języku rosyjskim telegram jest rodzaju żeńskiego- Телеграмма

 • На почте обычно высылаем или посылаем открытки, письма, посылки -na poczcie zazwyczaj wysyłamy lub otprawiamy widokówki, listy, paczki
 • На почте мы тоже заполняем бланк -na poczcie także wypełniamy blankiet

Бланк -blankiet, formularz

Денежный бланк -pieniężny blankiet

Бланк для перевода денег – formularz dla przekazu pieniężnego

Заполнить -wypełnić

 • На почте тоже отправляем посылки -na poczcie także otprawiamy paczki

Отправить – otprawić

Посылка – przesyłka, paczka

Посылка с объявленной ценностью – przesyłka wartościowa

Бандероль -rodzaj małej przesyłki do 1 kilograma

 • Письма, открытки мы опускаем в почтовый ящик -listy i widokówki wrzucamy do skrzynki pocztowej

Опускать – wrzucić

Почтовый ящик -skrzynka pocztowa

 • На почте можно тоже совершить оплаты -na poczcie można także dokonać opłaty

Оплата – opłata

Совершить – dokonać

Почта пришла- poczta nadeszła, przyszła

Почтовое отделение- urząd pocztowy

Поздравительная телеграммаtelegram ozdobny
Простая \ обычная телеграммаTelegram zwykły
Срочная телеграммаtelegram pilny
Телеграмма-молнияTelegram błyskawiczny
Телеграмму обычно даëмtelegram zazwyczaj nadajemy
Дать телеграммуnadać telegram
Доставить телеграммуdoręczyć telegram

Письма, открытки, посылки можно – listy, widokówki, przesyłki można:  

Получитьotrzymać
Разноситьroznosić
Опуститьwrzucić
Броситьwrzucić
Отправитьwysłać
ПослатьPosłać, wysłać
Получитьotrzymać

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Что ты думаешь о традиционной почте? Нужна она в наше время?

По моему мненю вместе с развитием технологии как Интернет или другие технические достижения, то есть мобильные телефоны, карманные компьютеры – традиционная почта утратила свое значение. Это связано, прежде всего с тем, что людям лучше и удобнее написать майла на компьютере и отправить его по электронной почте или написать смса на сотовом (мобильном телефоне, мобилке), чем пойти на почту, стоять в очереди и тратить время.

Według mnie wraz z rozwojem technologii jak internet i innych technicznych osiągnięć to znaczy telefonu komórkowego czy przenośnych komputerów – tradycyjna poczta utraciła swoje znaczenie. Jest to związane przede wszystkim z tym, że lepiej i wygodniej jest napisać maila na komputerze czy smsa na telefonie niż pójść na pocztę i stać w kolejce i tracić czas.

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Андрей : Привет бабушка, как ты сегодня чувствуешь себя?

Бабушка : Привет внучок. Я сегодня чувствую себя очень хорошо. Андрей у меня просьба к тебе.

Андрей : Бабушка я сделаю все, что только ты хочешь.

Бабушка : У меня просьба к тебе, чтобы ты пошëл на почту и отобрал для меня посылку. Я тебе дам моë удостоверение.

Андрей : Хорошо бабушка я сейчас пойду. А что это за посылка?

Бабушка : Моя подруга послала мне ценные веши, то есть свои семейные часы и какой-то старую очень ценную картину.

Андрей : Это будет ценная посылка?

Бабушка : Да Андрей это очень ценная посылка. Тебе надо быть осторожным когда ты будешь возвращаться домой.

Андрей : Cześć babciu, jak się dziś czujesz?

Бабушка : Cześć Andrzej. Dziś czuje się bardzo dobrze. Andrzej mam do ciebie prośbę.

Андрей : Babciu zrobię wszystko co tylko zechcesz.

Бабушка : Mam prośbę do ciebie, abyś poszedł na pocztę i odebrał dla mnie paczkę. Dam ci mój dowód osobisty.

Андрей : Dobrze babciu, zaraz pójdę. A co to za paczka?

Бабушка : Moja przyjaciółka wysłała mi cenne rzeczy, to znaczy swój rodzinny zegar i jakiś stary cenny obraz.

Андрей : To będzie cenna paczka?

Бабушка : Tak Andrzej, to jest bardzo cenna paczka. Musisz uważać kiedy będziesz wracał do domu.

Dopasuj słowa do brakujących miejsc i wstaw je odpowiedniej formie

Марка \ посыкка\почтовый ящик \получатель\ почтальон

 1. На открытку ты наклеиваешь …………………..
 2. Кроме адреса отправителя пишешь адрес …………………..
 3. Открытку ты опускаешь в ………………………..
 4. Письма , открытки домой приносить тебе …………………
 5. Кроме открыток, аисем на почте можешь отправить ………….

Odpowiedzi:

 1. Марку
 2. Получателя
 3. Почтовый ящик
 4. Почтальон
 5. Посылку

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Restauracja

Zwroty grzecznościowe