w

Liczebniki porządkowe

Informacje o liczebnikach porządkowych


Oznaczają porządek, kolejność przedmiotów.

Odpowiadają na pytania: który?(который?), która?( которая?), które? (которые?).

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki.

Tworzenie liczebików porządkowych


Przeważnie tworzy się je od tematu dopełniacza liczebników głównych, dodając końcówkę przymiotnika: ый /ая /ое:

Пяти – liczebnik główny, po odcięciu końcówki otrzymujemy temat Пят do którego dodajemy odpowiednią końcówkę przymiotnika: ый – końcówka dla rodzaju męskiego /ая – końcówka dla rodzaju żeńskiego/ое – końcówka dla rodzaju nijakiego:

Пяти – Пят(temat) + końcówka przymiotnika: ый /ая /ое = Пятый


Liczebniki główne
Liczebniki porządkowe, rodzaj męskiLiczebniki porządkowe, rodzaj żeński
Liczebniki porządkowe, rodzaj nijaki

один

Первый pierwszy

Первая pierwsza

Первое pierwsze

Два

Второй
drugi

Вторая
druga

Второе
drugie

Три

Третий
trzeci

Третья
trzecia

Третье
trzecie

Четыре

Четвертый
czwarty

Четвертая
czwarta

Четвертое
czwarte

Пять

Пятый
Piąty

Пятая
piąta

Пятое
piąte

Шесть

Шестой
szósty

Шестая
szósta

Шестое
szóste

Семь

Седьмой
siódmy

Седьмая
siódma

Седьмое
siódme

Восемь

Восьмой
ósmy

Восьмая
ósma

Восьмое
ósme

Девять

Девятый
dziewiąty

Девятая
dziewiąta

Девятое
dziewiąte

Десять

Десятый
dziesiąty

Десятая
dziesiąta

Десятое
dziesiąte

одиннадцать

Одиннадцатый
jedenasty

Одиннадцатая
jedenasta

Одиннадцатое
jedenaste

двенадцать

Двенадцатый
dwunasty

Двенадцатая
dwunasta

Двенадцатое
dwunaste

тринадцать

Тринадцатый
trzynasty

Тринадцатая
trzynasta

Тринадцатое
trzynaste

четырнадцать

Четырнадцатый
czternasty

Четырнадцатая
czternasta

Четырнадцатое
czternaste

пятнадцать

Пятнадцатый
piętnasty

Пятнадцатая
piętnasta

Пятнадцатое
piętnaste

шестнадцать

Шестнадцатый
szesnasty

Шестнадцатая
szesnasta

Шестнадцатое
szesnaste

семнадцать

Семнадцатый
siedemnasty

Семнадцатая
siedemnasta

Семнадцатое
siedemnaste

восемнадцать

Восемнадцатый
osiemnasty

Восемнадцатая
osiemnasta

Восемнадцатое
osiemnaste

девятнадцать

Девятнадцатый
Dziewiętnasty

Девятнадцатая
dziewiętnasta

Девятнадцатое
dziewiętnaste

двадцать

Двадцатый
dwudziesty

Двадцатая
dwudziesta

Двадцатое
dwudzieste

двадцать один

Двадцатый
Первый
Dwudziesty pierwszy

Двадцатая
Первая
Dwudziesta pierwsza

Двадцатое
Первое
Dwudziesta trzecia

двадцать два

Двадцатый второй
Dwudziesty drugi

Двадцатая
Вторая
Dwudziesta druga

Двадцатое второе
Dwudzieste drugie

двадцать три

Двадцатый Третий dwudziesty trzeci

Двадцатая Третья
Dwudziesta trzecia

Двадцатое Третье
Dwudzieste trzecie


тридцать

Тридцатый trzydziesty

Тридцатая
trzydziesta

Тридцатое
trzydzieste

сорок

Сороковой czterdziesty

Сороковая
czterdziesta

Сороковое czterdzieste

пятьдесят

Пятидесятый pięćdziesiąty

Пятидесятая
pięćdziesiąta

Пятидесятое
pięćdziesiąte

шестьдесят

Шестидесятый
sześćdziesiąty

Шестидесятая
sześćdziesiąta

Шестидесятое
sześćdziesiąte

семьдесят

Семидесятый
Siedemdziesiąty

Семидесятая
Siedemdziesiąta

Семидесятое
Siedemdziesiąte

восемьдесят

Восьмидесятый
osiemdziesiąty

Восьмидесятая
osiemdziesiąta

Восьмидесятое
osiemdziesiąte

девяносто

Девяностый dziewięćdziesiąty

Девяностая
dziewięćdziesiąta

Девяностое
dziewięćdziesiąte

сто

Сотый setny

Сотая setna

Сотое setne

двести

Двухсотый dwusetny

Двухсотая
dwusetna

Двухсотое
dwusetne

триста

Трехсотый trzechsetny

Трехсотая
trzechsetna

Трехсотое
trzechsetne

четыреста

Четырехсотый czterechsetny

Четырехсотая
czterechsetna

Четырехсотое
Czterechsetne

пятьсот

Пятисотый pięćsetny

Пятисотая
Pięćsetna

Пятисотое
Pięćsetne

шестьсот

Шестисотый sześćsetny

Шестисотая
Sześćsetna

Шестисотое
Sześćsetne

семьсот

Семисотый siedemsetny

Семисотая
Siedemsetna

Семисотое
siedemsetne

восемьсот

Восьмисотый
Osiemsetny

Восьмисотая
Osiemsetna

Восьмисотое
Osiemsetne

девятьсот

Девятисотый
Dziewięćsetny

Девятисотая
Dziewięćsetna

Девятисотое
Dziewięćsetne

тысяча

Тысячный
tysięczny

Тысячная
tysięczna

Тысячное
tysięczne

Ważne zasady związane z liczebnikami porządkowymi


*Pamiętać należy, że liczebniki porządkowe Первый/ Второй/ Третий mają zupełnie inny temat niż liczebniki główne один /два /три.

Liczebnik porządkowy 3 w rodzaju żeńskim i nijakim posiadają dodatkowo znak miękki:третья /третье, oraz odmieniają się jak przymiotniki dzierżawcze.

Wszystkie liczebniki porządkowe oprócz liczebnika porządkowego Третий/ Третья/ Третье odmieniają się jak przymiotniki twardotematowe.

W liczebniku porządkowym седьмой/ восьмой pojawia się znak miękki.

W liczebnikach porządkowych od 50 do 80 zamiast znaku miękkiego pojawia się и: пятьдесят – występowanie znaku miękkiego u liczebnika głównego, Пятидесятый brak znaku miękkiego w liczebniku porządkowym i pojawienie się na jego miejscu и.

W liczebnikach porządkowych 100 – 400 powstają nowe tematy: Сотый – pojawienie się o w liczebniku porządkowym 100 i brak o w liczebniku głównym 100 сто to samo tyczy się liczebnika porządkowego 200/300/400 lecz w nich dochodzi jeszcze do zmiany tematu: Двухсотый/ Трехсотый/ Четырехсотый.

W liczebnikach porządkowych od 500 do 700 także pojawia się и zamiast znaku miękkiego: Пятисотый – liczebnik porządkowy i widoczne и.

W liczebniku porządkowym 800 pojawia się znak miękki po c: Восьмисотый.

Pamiętać należy, że lformy liczebnika porządkowego  nie posiada tylko ostatni liczebnik, reszta pozostaje bez zmian:

двести двадцать( liczebniki główne) восьмой – forma liczebnika porządkowego –
двести двадцать восьмой номер автобуса – 228 numer autobusu
тысяча девятьсот пятьдесят( forma liczebników głównych) шестой(forma liczebnika porządkowego) год – tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty szósty rok.

Użycie liczebników porządkowych w zwrotach


Używa się ich w różnych zwrotach np.

во – первых – po pierwsze

во
 – вторых – po drugie

в – третьих – po trzecie

Во – первых я не согласна с тобой, во – вторых ты вообще не прав, а в – третьих ты говоришь какую-то ерунду – po pierwsze nie zgadzam się z tobą, po drugie w ogóle nie masz racji a po trzecie mówisz jakieś głupoty.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebniki główne

Liczebnik ćwiczenia