w

Liczebniki zbiorowe

W języku rosyjskim formę liczebników zbiorowych tworzą liczebniki od 2 do 10:

Przykłady liczebników zbiorowych


двое -dwoje

трое -troje

четверо -czworo

пятеро –pięcioro

шестеро -sześcioro

семеро -siedmioro

восьмеро -ośmioro

девятеро -dziewięcioro

10 
десятеро –dziesięcioro

Użycie liczebników zbiorowych


Liczebniki zbiorowe używa się z :

a) z rzeczownikami nieżywotnymi
 lecz tylko w formie mianownika i biernika , pozostałe zastępują liczebniki główne

b) z rzeczownikami żywotnymi ale tylko dla rodzaju męskiego пятеро людей – pięcioro ludzi ale пять девушек – pięć dziewczyn

c) z rzeczownikami występującymi w liczbie mnogiej

d) z zaimkami osobowymi
( личные местоимения: я -ja /ты -ty/он – on/ она – ona /оно – ono/ мы – my/ вы -wy /они – oni)
Их было трое – było ich trzech

Odmiana liczebników zbiorowych


двое

трое

четверо

и.

Двое dwoje

Трое troje

Четверо czworo

р.

Двоих dwojga

Троих trojga

Четверых czworga

д.

Двоим dwojgu

Троим trojgu

Четверым czworgu

в.

Двое/ Двоих
Dwoje/dwojga

Трое/ троих troje/trojga

Четверо/ четверых
Czworo/czworga

т.

Двоими dwojgiem

Троими trojgiem

Четверыми
czworgiem

п.

Двоих dwojgu

Троих trojgu

Четверых
czworgu


*liczebniki zbiorowe: 5 пятеро –pięcioro

6 шестеро -sześcioro

7 семеро -siedmioro

8 восьмеро -ośmioro

9 девятеро -dziewięcioro

10 десятеро –dziesięcioro

Odmieniają się tak samo jak liczebnik четверо

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebnik

Liczebniki porządkowe