w ,

Liczebnik ćwiczenia

Liczebniki główne ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Odmień liczebnik i znajdujący się rzeczownik lub przymiotnik:

2 человек
3 кошка
2 авто
3 девушка
5 окно
2  пожилый человек
3 маленькая кошка
2 новое авто
3  прекрасная девушка
5  большое окно


Ćwiczenie 2. Wstaw brakujące litery:

од…н
чет….ре
девят…..
ми…..иард
один…адцать
ше…ть
восем….
двад….ать
сор….к
двес…и
мил….он

Ćwiczenie 3. Napisz słownie po rosyjsku liczebniki:

1
3
4
6
7
10
15
19
21
40
55

Liczebniki w połączeniu z rzeczownikiem lub przymiotnikiem ćwiczenia

Ćwiczenie 4. Wstaw odpowiednią formę:

1. Вчера я купила …………………(2 новые стул).
2. У моего мужа ………………….(12 старые рубахи).
3. На автобусной остановке стояли ………………………(3 прекрасные девушки).
4. У каждой кошки ………………..(7 житье).
5. Золотая рыбка исполняет………………..(3 желание).
6. B этом здании …………………(9 окно)
7. B автодорожной катастрофе участвовало ………………(5 автобус)
8. Олег купил своей сестре ……………………..(3 тетрадь).
9. Мне нужны ………………(2 сумка) и ……………(1 портфель).
10. Y моей тети …………….(3 дочки).

Liczebniki porządkowe ćwiczenia

Ćwiczenie 5. Wstaw odpowiednie liczebniki porządkowe do danych rzeczowników, zwróć uwagę na rodzaj , wskaż w jakim rodzaju został użyty rzeczownik:

5 авто
10 дом
15 девушка
4 здание
100 ошибка

Tłumaczenia liczebnik ćwiczenia


Ćwiczenie 6. Przetłumacz na język rosyjski:

troje/trojga/trojgu
dwoje/dwojga/dwojgu
czworo/czworga/czworgu
pięcioro /pięciorga/pięciorgu
ośmioro/ośmiorga/ośmiorgu

Odpowiedzi na następnej stronie >

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Liczebniki porządkowe

Alfabet rosyjski