w

Liczebnik

Ogólna charakterystyka liczebnika

1. Odpowiadają na pytanie: ile? Ilu? Który z kolei?

2. Oznaczają liczbę lub kolejność określanego rzeczownika lub przymiotnika.

3. W zależności od tego, z jaką częścią mowy się łączą, odmieniają się przez:

• przypadki

 Przypadek
 Падеж
Mianownik, ( kto? co?)  
Dopełniacz,  ( kogo? czego?)
Celownik, ( komu? czemu?)
Biernik, ( kogo? co?)
Narzędnik,  ( kim? czym?)
Miejscownik, ( o kim? o czym?)
 
именительный падеж ( кто? что?)
родительный падеж ( кого? чего?)
дательный падеж (кому? чему?)
винительный падеж (кого? что?)
тварительный падеж (кем? чем?)
предложный падеж (о кем? о чем?)

•    Liczby

liczba pojedyncza – единственное число

liczba mnoga – множественное число

•    rodzaje

rodzaj męski – мужской род:один

rodzaj żeński – женский род: одна

rodzaj nijaki  – средний род: одно

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przymiotnik ćwiczenia

Liczebniki główne