w

Imiesłowy ćwiczenia

Nazwij dane imiesłowy i utwórz od nich bezokoliczniki


1.читающий

2. делавший

3. читаемый

4. делаемый

5.сделанный

6.званный

7. добыв

8. сжёгши


Odpowiedzi


1.Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego,
Bezokolicznik: читать
2. Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego,
Bezokolicznik:делать
3. Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego
Bezokolicznik: читать
4. Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego
Bezokolicznik:делать
5. Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego,
Bezokolicznik: сделать
6. Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego,
Bezokolicznik: звать
7. Imiesłów przysłówkowy niedokonany
Bezokolicznik: добыть
8. Imiesłów przysłówkowy niedokonany
Bezokolicznik:сжечь

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przysłówek w języku rosyjskim

Tryby rosyjskie ćwiczenia