w

Zaimki dzierżawcze

Podział zaimków dzierżawczych

 • Zaimek pytajno-dzierżawczy (вопросительно – притяжательное местоимение): 
 • Zaimki przeczące (отрицательные местоимения):
 • Zaimki określone (определительные местоимения)
 • Zaimki pytające (вопросительные местоимения)
 • Zaimki nieokreślone (неопределительные местоимени)
 • Zaimki wskazujące (указательные местоимения)

Zaimki dzierżawcze liczba pojedyncza

 
Мужской род ( rodzaj męski)

Женской род ( rodzaj żeński)

Средний род ( rodzaj nijaki)

и.

Мой mój

Мояmoja

Мое moje

р.

Моегоmojego

Моейmojej

Моегоmojego

д.

Моемуmojemu

Моейmojej

Моемуmojemu

в.

Мой/моего mój/mojego

Моюmoją

Мое/моего moje/mojego

т.

Моимmoim

Моейmoją

Моимmoim

п.

О Моем o moim

О Моей o mojej

О Моемo moi

Zaimki dzierżawcze liczba mnoga

 
Мужской род ( rodzaj męski)

И.

Мои moje

Р.

Моихmoich

Д.

Моим moim

В.

Мои/моихmoich/moimmoimi

Т.

О Моими moimi

п.

О Моих moich

Комментарий ( komentarz)

To samo dotyczy zaimka твой /твоя/ твое/ твои /, który odmienia się tak samo jak zaimek мой/ моя /мое/ мои

Единственное число (liczba pojedyncza)

 
Мужской род ( rodzaj męski)

Женской род ( rodzaj żeński)

Средний род ( rodzaj nijaki)

и.

Нашnasz

Нашаnasza

Наше nasz

р.

Нашегоnaszego

Нашейnaszej

Нашегоnaszego

д.

Нашемуnaszemu

Нашейnaszej

Нашемуnaszemu

в.

Нашнашего nasz/naszego

Нашуnaszą

Наше нашего nasz/naszego

т.

Нашимnaszymi

Нашей naszą

Нашим naszymi

п.

О Нашем naszych

О Нашей naszej

О Нашем naszych

Мн ожественное ч исло(liczba mnoga)

 
Мужской род ( rodzaj męski)

и.

Наши nasi

р.

Наших naszych

д.

Нашимnaszym

в.

Наши наших nasi/naszych

т.

Нашимиnaszymi

п.

О Наших o naszych

Rodzaje zaimka dzierżawczego

Poniżej znajdziecie odmianę różnych rodzai zaimków dzierżawczych w podziale na liczbę pojedynczą i liczbę mnogą.

Zaimek pytajno-dzierżawczy (liczba pojedyncza)

 
Мужской род ( rodzaj męski)

Женской род ( rodzaj żeński)

Средний род ( rodzaj nijaki)

и.

Чей czyj

Чья czyja

Чье czyje

р.

Чьего czyjego

Чьей czyjej

Чьего czyjego

д.

Чьему czyjemu

Чьей czyjej

Чьему czyjemu


в.

Чей/ Чьего czyjego

Чью czyją

Чье / Чьего czyje

т.

Чьим czyim

Чьей czyją

Чьим czyim

п.

О чьем czyim

Чьей czyjej

О чьем o czyim

Zaimka tego używamy przeważnie w pytaniach:

 • Чьи это книги? Czyje są te książki?
 • Чья эта машина? Czyje jest to auto?
 • Чьи эти конспекты? Czyje są te notatki?

Zaimek pytajno-dzierżawczy (liczba mnoga)

 
Чьи

и.

Чьи czyje

р

Чьих czyich

д.

Чьим czyim

в.

Чьи/ Чьих czyje

т.

Чьими czyimi

п.

О чьих o czyich

Zaimki przeczące

 • ничей – niczyj
 • никакой – żaden

Zaimki przeczące odmieniają się tak samo jak zaimki pytajno-dzierżawcze, przy czym dodajemy do nich przedrostek Ни :

 • ничей/ничья/ничье – Единственное число (liczba pojedyncza)
 • ничьи – Множественное число (liczba mnoga)

Zaimki określone

 • весь- cały
 • сам – sam
 • сама –sama
 • само –samo
 • сами – sami
 • самый /самая/ самое /самые (znaczy to samo co сам różnica polega tylko w zastosowaniu)

Zaimek сам odnosi się do osoby, która samodzielnie, bez niczyjej pomocy coś robi :

 • Он сделал это сам – on zrobił to sam (w sensie samodzielnie, bez niczyjej pomocy)
 • Я сам хочу понять – sam chcę to zrozumieć
 • Он сам виноват в этом – on sam zawinił(nikt inny).

Natomiast zaimek самый używamyZ zaimkami

 • этот /тот – ten
 • Это тот самый человек ….-to ten sam człowiek……
 • Это та самая книга – to ta sama książka

Z rzeczownikami, które oznaczają miejsce lub czas:

 • Он пришел с самого утра – on przyszedł z samego rana
 • Лебедь сидел у самого берега – łabędź siedział przy samym brzegu

Z przymiotnikami dla określenia złożonego stopnia najwyższego:

 • Это самая прекрасная женщина в комнате – to najpiękniejsza kobieta w pokoju
 • Он затронул самый большой вопрос на собрании – poruszył najtrudniejszy problem na zebraniu

Единственное число (liczba pojedyncza)

 
Мужской род ( rodzaj męski)

Женской род ( rodzaj żeński)

Средний род ( rodzaj nijaki)

и.

Весь cały

Вся cała

Все całe

р.

Всего całego

Всей całej

Всего całego

д.

Всему całemu

Всей całej

Всему całemu

в.

Весь / Всего całego

Всю całą

Все / Всего całe

т.

Всем całym

Всей całą

Всем całymi

п.

Обо Всем o całym

Обо Всей o całej

Обо Всем o całych

Множественное число (liczba mnoga)

 
Все

и.

Все całe

р

Всех całych

д.

Всем całym

в.

Все/ Всех całe

т.

Всеми całymi

п.

Обо Всех o całych

Zaimek весь oznacza cały/wszystko/wszyscy.

Zaimki pytające

какой – który

Zaimki nieokreślone (неопределительные местоимения)

 • один – w sensie sam
 • какой – то – któryś
 • какой –нибудь w sensie jakiś

Zaimki wskazujące (указательные местоимения)

 • этот – ten
 • эта – ta
 • это – to
 • эти – te
 • тот – ten
 • та – ta
 • то – to
 • те – te
 • такой – taki

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaimki zwrotne

Zaimki ćwiczenia