w

Stopniowanie przysłówków

Przysłówki podlegają stopniowaniu (имеют степени сравнения).

Dzielą się na:

1.  stopień równy (положительная степень)

2.  stopień wyższy ( сравнительная степень)

Formy stopniowania prosta forma i opisowa forma


Każde stopniowanie ma dwie formy:

Prosta forma stopniowania przysłówków
.

Pamiętać należy, że podczas stopniowania może dojść do tzw. чередования, które polega na tym, że niektóre spółgłoski ulegają zamianie:

к – ч

г – ж

х – ш

т – ч

д – ж

ст – щ

д – ж

з – ж

г – ж

Dodajemy końcówkę е /ее lub ше ( дальше, дольше, тоньше, старше): od przysłówka коротко odcinamy końcówkę о i uzyskujemy temat: коротк, pamiętamy że к →ч(w wyniku czego t wypada) i powstaje forma короч dodajemy końcówkę е: короче коротко-коротк-короч-короче


дорого
drogo

дороже
drożej

Рано
wcześnie

раньше
ранее wcześniej

Мало
mało

Меньше
Менее mniej
  • Jak można zauważyć niektóre formy przysłówków mają dwie formy раньше /ранее i obie są prawidłowe. Nie ma reguły na ich powstawanie,dlatego należy się ich systematycznie uczyć i zapamiętywać.
  • Stopień wyższy przysłówka odróżnić można od stopnia wyższego przymiotnika tylko na podstawie kontekstu w zdaniu lub na podstawie pytania как? –dla przysłówka i каков? какой?-dla przymiotnika. Ponadto przysłówek odnosi się zawsze do czasownika a przymiotnik do rzeczownika
  • Stopień wyższy przysłówków tworzy się tak samo jak stopień wyższy przymiotników:

дорогой

дороже

Drogi

тугой

туже

Naprężony, napięty

сухой

суше

Suchy

тихий

тише

Cichy

молодой

моложе

Młody

твердый

тверже

Twardy

богатый

богаче

Bogaty

густой

гуще

Gęsty

толстый

толще

Tłusty

частый

чаще

Częsty

чистый

чище

Czysty

скорый

скорее

Szybki

гладкий

глаже

Gładki

жидкий

жиже

Rzadki, cienki

редкий

реже

Rzadki

короткий

короче

Krótki

низкий

ниже

Niski

высокий

высоче

Wysoki

Opisowa forma stopniowania przysłówków


Tworzymy poprzez dodanie do stopnia równego wyrazu bardziej – более lub mniej – менее:

коротко (stopień równy) + более –bardziej/ менее –mniej


Трудно
trudno

более/менее трудно bardziej trudno/mniej trudno

Красиво
ładnie

более/менее красиво

Далеко
daleko

более/менее далеко

Быстро
szybko

более/менее быстро

Stopień najwyższy


Również występują dwie formy stopnia najwyższego przysłówków, lecz obie są opisowe, w odróżnieniu od form stopnia najwyższego przymiotników. Tutaj także bardzo często dochodzi do tzw. чередования:

к – ч
г – ж
х – ш
т – ч
д – ж
ст – щ
д – ж
з – ж


Do stopnia wyższego dodajemy wyraz всего lub всех. Zasada tworzenia jest podobna jak przy tworzeniu stopnia wyższego : od przysłówka Мало tworzymy stopień wyższy: Меньше Менее, do którego dodajemy wyraz всего lub всех :
Меньше всего/ Меньше всех Менее всего / Менее всех

Lub do stopnia równego przysłówka dodamy wyraz : наиболее

самая веселая

самое веселое

самые веселые

Lub na dodaniu do przysłówka stopnia równego: мало wyraz наиболее (najbardziej)/ наименее (najmniej)веселый :

мало + наиболее = наиболее мало

мало + наименее = наименее  мало

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przysłówek ćwiczenia

Przysłówek w języku rosyjskim