w

Stopniowanie przymiotnika

Stopniowanie przymiotników w języku rosyjskim


· podlegają stopniowaniu (имеют степени сравнения). Dzielą się na:

1. stopień równy (положительная степень)
2. stopień wyższy ( сравнительная степень)

Formy stopniowania


prosta forma stopniowania

Pamiętać należy, że podczas stopniowania może dojść do tzw. чередования, które polega na tym, że niektóre spółgłoski ulegają zamianie:

к →ч
г →ж
х →ш
т →ч
д →ж
ст →щ
д →ж
з →ж

Dodajemy końcówkę е /ее lub ше ( дальше, дольше, тоньше, старше): od przymiotnika дорогой odcinamy końcówkę ой i uzyskujemy temat: дорог, pamiętamy że г →ж i powstaje дорож i dodajemy końcówkę е: дороже
дорогой – дорог – дорож – дороже


Простой
prosty

проще

Редкий
rzadki

реже

Узкий
wąski

Уже


ст →щ


д →ж


з →ж


Opisowa forma stopniowania


Tworzymy poprzez dodanie do stopnia równego wyrazu bardziej – более lub mniej – менее:
редкий (stopień równy) + более –bardziej/ менее –mniej


убогий

более/менее убогий

дикий

более/менее дикий

дешевый

более/менее дешевый

ровная

более/менее ровная


*takie złożone formy stopnia wyższego przymiotników, używamy, kiedy występuje przyimek в более/в менее (w bardziej / w mniej).
stopień najwyższy (превосходная степень)

Formy stopnia najwyższego


Również występują dwie formy stopnia najwyższego:
prosta forma stopnia najwyższego, tutaj także bardzo często dochodzi do tzw. чередования:
к →ч
г →ж
х →ш
т →ч
д →ж
ст →щ
д →ж
з →ж

dodajemy końcówkę ейш/айш.

Zasada tworzenia jest podobna jak przy tworzeniu stopnia wyższego : od przymiotnika талантливый odcinamy końcówkę ый i uzyskujemy temat: талантлив, do którego dodajemy końcówkę ейш: талантливейш a następnie dodajemy końcówkę przymiotnika ый i powstaje forma талантливейшый
талантливый – талантлив + ейш + ый = талантливейшый
opisowa forma stopnia najwyższego:

polega na dodaniu do przymiotnika stopnia równego: веселый wyrazu самый i tak powstaje forma opisowa stopnia najwyższego: самый веселый. Pamiętać należy, że dany przymiotnik ma swój rodzaj: самый веселый
самая веселая
самое веселое
самые веселые

lub na dodaniu do przymiotnika stopnia równego: веселый wyrazu наиболее (najbardziej)/ наименее (najmniej)веселый :
веселый + наиболее = наиболее веселый
наименее = наименее веселый
 

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przymiotniki jakościowe i krótkie formy

Przymiotnik ćwiczenia