w

Przyimek a rzeczownik

родительный падеж ( кого? чего?)- Dopełniacz, ( kogoczego?)

у( кого? чего?)- u(kogo? czego?) – у сестры –u siostry/ у папы- u taty
Моя сестра имеет дом у самого берега-Moja siostra ma dom przy samym brzegu.
Я стoю уже у твоих ворот и жду тебя- Stoję przy twojej branie i czekan na ciebie.

от ( кого? чего?)- od (kogo? czego?) от сестры – od siostry/от папы –od taty
от головы до пяток –od głowy do pięt.
Я говорю от имени господина Антона-mówię w imieniu Pana Antona.

для ( кого? чего?)- dla (kogo? czego?) для мамы –dla mamy/ для брата-dla brata
Для кого ты купила этот подарок? Dla kogo kupiłaś ten prezent?
Для тебя я готова сделать все, даже вскочить в огонь-jestem gotowa zrobić dla ciebie wszystko, nawet wskoczyć w ogień.

из ( кого? чего?)- z (kogo? czego?) из автобуса – z autobusu/из лифта z windy
Какая-то старушонка с большим трудом вышла из автобуса- jakaś staruszka z trudem wyszła z autobusu.
Он сделал это преступление из зависти-on dokonał to przestępstwo z zazdrości.

из-за ( кого? чего?)- z powodu (kogo? czego?) из-за дождя- z powodu deszczu/ из –за бабушки – z powodu babci
Из-за дождя я не пошла сегодня в школу-z powodu deszczu nie poszłam dziś do szkoły.

из-под( кого? чего?)- spod (kogo? czego?) из-под стола – spod stołu/ из-под кровати-spod łóżka.
Вдруг кошка вышла из-под стола –nagle kotek wyszedł spod stołu.
Освободить из-под стражи- uwolnić się spod straży

дательный падеж (кому? чему?) – Celownik, ( komu? czemu?)

по (кому? чему?) – po ( komu? czemu?) – ходить по парку – chodzić po parku.
Наташа очень любит зимой ходить по лесу – Natasza bardzo lubi zimą chodzić po lesie.
Моя мама обожает бегать по магазинам и ходить по театрам- Moja mama uwielbia biegać po sklepach chodzić do teatru.

винительный падеж (кого? что?) – Biernik, ( kogo? co?)

в (кого? во что?) –do( kogo? co?) – в карман – do kieszeni/в сумку- do torebki
В Англии живёт очень много иностранцев- W Anglii żyje bardzo dużo obcokrajowców.
В кого ты влюбилась? – w kim się zakochałaś?.

за(кого? что?) –za( kogo? co?) – за дом – za dom/ за школу- za szkołę
Андрей сидит за столом-Andrzej siedzi przy stole 
Мне надо идти за покупками-muszę iść na zakupy.

Tu widać bardzo znaczną różnicę między językiem polskim a rosyjskim,gdzie w języku rosyjskim mamy zwrot застолом , który w języku polskim oznacza przy stole.

на (кого? что?) – na ( kogo? co?) – на полку – na półkę/на стену –na ścianę
Теперь я пойду на работу, а потом мне надо поехать на собрание- teraz pójdę do pracy a potem muszę pojechaćć na zebranie.

Книга на русском языке- książka w języku rosyjskim.

под (кого? что?) – pod ( kogo? co?) – под стул – pod stół/под крышу –pod dachem
Шахтёры в шахте работают под землей – Górnicy w kopalni pracują pod ziemią.
Миша взял под руку свою бабушку-Misza wziął swoją babcię pod rękę.

через (кого? что?) – przez ( kogo? co?) – через море – przez morze/через рубеж- przez granicę.
Кошка прыгнула в комнату через окно- kotek wskoczył do pokoju przez okno.
К вам мы приехали через город Лодзь- przyjechaliśmy do was przez miasto Łódź.

тварительный падеж (кем? чем?) – Narzędnik, ( kimczym?)

 
c (кем? чем?) –z( kim? czym?) –c кошкой – z kotkiem /с дядей – z wujkiem
Аня с кем ты разговаривала по телефону?- Aniu, z kim rozmawiałaś przez telefon?
С кем нам надо сегодня встретиться? – z kim musimy się dziś spotkać?
 
за (кем? чем?) – za/po ( kim? czym?) – за собакой – za psem/ захлебом – po chleb (kolejna znaczna różnica między
językiem polskim a rosyjskim, gdzie w języku rosyjskim używamy przyimka 
захлебом a w języku polskimpo chleb.

За что мне надо отвечать?- za co powinnam odpowiadać?
Медсестра в поликлинике ухаживает за больными- Pielęgniarka w przychodni odpowiada za chorych.
 
под(кем? чем?) –pod( kim? czym?) – под стулом – pod stołem/под крышей –pod dachem
Очень вкусна рыба под соусом- bardzo dobra jest ryba w sosie.
Войско взяло под свою защиту этих граждан-wojsko wzięło pod swoją obronę tych mieszkańców.
 
над (кем? чем?) –nad( kim? czym?) – над крышей – nad dachem/ над потолком – nad sufitem
Надо мной живет пожилый мужчина, он не очень симпатичный-nade mną mieszka starszy mężczyzna, jest on nie bardzo sympatyczny.

Почему ты шутишь надо мной? – dlaczego śmiejesz się ze mnie?.
 
перед (кем? чем?)- przed( kim? czym?) – перед домом-przed domem/ перед магазином –przed sklepem.
Перед магазином я оставила мою собаку, которой кличка мурка –przed sklepem zostawiłam mojego pieska, który wabi się Murka.
Перед тобой много работы-przed tobą dużo pracy.  

предложный падеж (о кемо чем?) – Miejscownik, ( o kim? o czym?)

в(кем? чем?) – w ( kim? czym?) – в коридоре – w korytarzu/в школе – w szkole
Вчера я была в кино- wczoraj byłam w kinie
Аня очень любит сахар в кусках- Ania bardzo lubi cukier w kostkach.

na( кем? чем?) – na ( kim? czym?) – на столе – na stole/ на крыше- na dachu
Я всегда могу положиться на маму – na mamie zawsze mogę polegać
Эта актриса достигла славу на весь мир- Ta aktorka osiągnęła sławę na cały świat.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przyimek

Przyimek a zaimek