w

Przestępczość

Słownictwo związane z przestępczością

преступность – przestępczość
Преступление – przestępstwo
Преступник – przestępca
Преступница – przestępczyni
Волна преступлений – fala przestępstw
Противостоять преступности – przeciwstawiać się przestępstwu
Несовершеннолетние преступники – niepełnoletni przestępcy
Несовершеннолетность – niepełnoletność
Перевозить через границу – przewozić przez granicę
Чувство безнаказанности – uczucie bezkarności
Мелкая преступность – drobna przestępczość
Бандитизм – bandytyzm
Угроза убийством – groźba zabójstwa
Нанесение телесных повреждений-  spowodowanie, odniesienie cielesnych obrażeń
Заказное убийство – zabójstwo na zlecenie
Социальная пассивность населения – pasywność społeczna społeczeństwa
Вымогательство – wymuszenie/ szantaż
Запугивание неугодных лиц – zastraszanie niewygodnych osób
Дерзость – zuchwałość
Заложник – zakładnik
Посягательство – zamach
Терроризм – terroryzm
Террориста – terrorysta
Антитеррорист – antyterrorysta
Антитеррористический – antyterrorystyczny
Агрессия –agresja
Агрессор – agresor
Акт агрессии –akt agresji
Гангстер – gangster
мафия – mafia
мафиозные семьи – rodzina mafijna
Восстановить – przywrócić
Отмена –zniesienie

Formy przestępczości

виды преступности – formy przestępczości
Организованная преступность – przestępczość zorganizowana
Политическая преступность – przestępczość polityczna
Экономическая преступность – przestępczość ekonomiczna
Налоговая преступность – przestępczość podatkowa
Таможенная преступность – przestępczość celna
Государственная преступность – przestępczość państwowa/ polityczna
Коррупция – korupcja
Компьютерная преступность – przestępczość komputerowa
Экологическая преступность – przestępczość ekologiczna
Преступный оборот наркотиков –przestępczy obieg narkotykami
Преступность на почве ненависти – przestępczość na polu nienawiści
Преступность несовершеннолетних – przestępczość nieletnich
Преступность военнослужащих – przestępczość związana z wojną i wojskowymi
Женская преступность – przestępczość kobiet
Преступность мигрантов – przestępczość związana z imigrantami
Профессиональная преступность – przestępczość profesjonalna, zorganizowana
Преступность в  России/ в США/в Европе/в Африке/ в Юго-Восточной Азии/ в Австралии/ в Москве- przestępczość w Rosji/Ameryce/ Anglii/ Afryce/południowo- wschodniej Azii/Australii/Moskwie/
Преступление и наказание –Zbrodnia i kara (Powieść Fiodor Dostojewski)
В пьяном виде –  po pijanemu

Kara śmierci

Смертная казнь – kara śmierci
Выступать за смертную казнь – występować, być za karą śmierci
Аргументы в ползу отмены –argumenty za zniesieniem
Отменить  – znieść
Камера смертников –  cela śmierci
Газовая камера –komora gazowa
Электрический стул – krzesło elektryczne
Пожизненное заключение –dożywocie
Казнь – egzekucja, stracenie
Казненный – karany śmiercią
Применение смертной казни – zastosowanie kary śmierci
Приговорить к смертной казни – skazać na śmierć
Отмена смертной казни –zniesienie kary śmierci
Смертный приговор – wyrok śmierci
Пала́ч – egzekutor

Formy kary śmierci

виды смертной казни – formy kary śmierci
Расстрел – rozstrzelanie
Повешение – powieszenie
Побиение камнями – ukamieniowanie
Смертельная инъекция – zastrzyk z trucizny
Электрический стул – krzesło elektryczne
Обезглавливание – ścięcie
Газовая камера – komora gazowa
Обвинительный акт – akt oskarżenia
Виновность – wina
Установить виновность – ustalić winę
Признать виновным – uznać winnym/ uznać za winnego
Мотив преступления –motyw przestępstwa
Совершить преступление – popełnić przestępstwo
Воровать – kraść
Воровство –kradzież, złodziejstwo
Подвергнуть наказанию – wymierzyć karę
Судья –sędzia
Суд – sąd
Судебное разбирательство – rozprawa sądowa
Быть под судом – mieć sprawę sądową
Быть оправданным по суду – być uniewinnionym przez sąd
прокурор – prokurator
Адвокат – adwokat
Адвокат по назначению суда – adwokat z urzędu
Алиби –alibi
Арестовывать – zaaresztować
Арестовать -aresztować
отсидевший в американской тюрьме 15 лет – przesiedział w amerykańskim więzieniu 15 lat
доказать его причастность к этим преступлениям не смогли- nie sposób było dokazać jego udziału w tym przestępstwie
Наказание –kara
В ходе – w toku
Довод – dowód
Доказательство – dowód
Заключение – wniosek oskarżający
Закон – prawo
Законодатель – ustawodawca
Защита – ochrona
Неверно вынесëнный приговор – niesprawiedliwie wydany wyrok(źle wydany wyrok)
Показания – zeznania
Очевидец – świadek
Скамья подсудимых – ława oskarżonych
Приговор – wyrok   
Убийство – zabójstwo, morderstwo
Смертоубийство –zabójstwo, morderstwo
Уполномоченный – upoważniony, pełnomocnik
Осуждëнный –skazany, skazaniec
Виновник /виновный – winowajca, sprawca
Виновница/ виновная  – winowajczyni, sprawczyni
Криминалист – kryminalista
Уголовник – przestępca, zbrodniarz
Подозреваемый – podejrzany
Арестованный – aresztowany
Невиновный – niewinny
Гражданский кодекс –kodeks cywilny
Уголовный кодекс – kodeks karny
Законная сила –moc prawna
Правоохранительный орган /Правоохранительные органы – organ ochrony prawnej- organy ochrony prawnej
Гражданский кодекс –kodeks cywilny
Уголовный кодекс – kodeks karny
Законная сила –moc prawna
Детективное агенство – biuro detektywistyczne
Постовые пункты полиции – posterunki policji
Система экстренного вызова полиции – system natychmiastwoego wzywania policji
Патрулирование улиц – patrolowanie ulic
Нарушение общественного порядка – naruszenie porządku publicznego
Попасть в поле зрения полиции – znaleźć się pod obserwacją policji
Камера заключения – izba zatrzymania
Тюремная камера – cela więzienna

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kolory

Inwalidztwo