w

Chrześcijaństwo

Христианство –chrześcijaństwo
Крестины – chrzciny
Христианство –chrześcijaństwo
Крестины – chrzciny

Креститьchrzcić
Креститьсяchrzcić się
Крешениеchrzest
Крестительchrzciciel
Купельchrzcielnica
Метрическое свидетельство о крешенииmetryka chrztu
Быть восприемником ребëнкаpodawać(trzymać )do chrztu
Быть восприемницей ребëнкаpodawać(trzymać )do chrztu
Крестник /крëстный сынchrzestniak
Крëстная /дочка крестницаchrześniaczka
Крëстный отецojciec chrzestny
Крëстная матьmatka chrzestna
Крëстные родителиrodzice chrzestni

Христианин – chrześcijanin
Христианка – chrześcijanka
Христианский – chrześcijański
Христианская вера – wiara chrześcijańska
По-христиански – po chrześcijańsku
Христолюбивый –miłujący Chrystusa, pobożny, świątobliwy
Христосик – baranek
Верование – przekonanie religijne, wiara
Религиозное верование – wieżenia eligijne
Веровать (в кого-что?) – wierzyć (w kogo? w co?)
Вероисповедение –wyznanie
Свобода вероисповедения –wolność wyznań
Вероисповедный – wyznaniowy
Вероотступник – apostata , odstępca od wiary
Вероотступница – odstępczyni od wiary
Вероотступничество –odstępstwo od wiary
Веротерпимость – tolerancja religijna
Проявлять веротерпимость –być tolerancyjnym religijnie
Вероучение –zasady wiary
Догмат – dogmat

Спасение – zbawienie

Исповедьspowiedź
Исповедальняkonfesjonał
Исповеданиеspowiadanie
Исповедник/ священникspowiednik
Исповедницаspowiadająca się
Исповедованиеspowiadanie
Исповедоватьspowiadać
Исповедовать христианскую веруwyznawać wiarę chrześcijańską
Исповедовать определëнные принципыwyznawać określone zasady moralne
Благословениеbłogosławieństwo, błogosławienie
Благословенныйbłogosławiony
Благословенный крайbłogosławiony kraj
Благословитьpobłogosławić
Благословлятьbłogosławić

Грехопадение – grzech pierworodny

Христианство – chrześcijaństwo

Христианство это монотеистическая религия, вместе с иудаизмом и исламом – chrześcijaństwo jest to monoteistyczna religia, wraz z religią judaizmu
Христианство наряду с исламом и буддизмом входит в число трёх мировых религий – chrześcijaństwo w jednym rzędzie stoi z religią islamu , buddyzmu i wchodzi w skład trzech światowych religii
Христианство зародилось на Востоке Римской империи (в Палестине) в I веке н. э.. – Chrześcijaństwo powstało na wschodzie imperium rzymskiego ( w Palestynie) w I wieku naszej ery
Основателем считается Иисус Христос – za założyciela chrześcijaństwa uważa się Jezusa Chrystusa
Иисус Христос – Jezus Chrystus
В настоящее время христианство является одной из самых распространенных религий мира — её исповедуют более четверти человечества – obecnie chrześcijaństwo jawi się jedną z najbardziej rozprzestrzenionych religii świata
Христианство занимает первое место в мире по географической распространённости, то есть почти в каждой стране мира есть хоть одна христианская община – chrześcijaństwo zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem rozprzestrzenienia, to znaczy prawie w każdym kraju na świecie znajduje się choć jedna chrześcijańska wspólnota
В наши дни в христианстве существуют следующие основные направления – obecnie w chrześcijaństwie istnieją następujące kerunki:
Католиизм – katolicyzm
Католик – katolik
Католик по исповеданию – spowiedź wyznania katolickiego
Католическая церковь – kościół
Римско-католическая церковь- Kościół Rzymsko-katolicki
Христология — это учение об Иисусе Христе – Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie
Ортодоксальная (католики, православные и протестанты) точка зрения утверждает, что Иисус Христос — это Богочеловек — не полубог или герой, но существо, соединяющее в себе во всей полноте как божественную, так и человеческую природу – z ortodoksalnego punktu widzenia  ( katolicy, prawosławni, protestanci) uważa sie , że Jezus Chrystus jest Bogoczłowiekiem- to jest nie półbóg ani bohater a istota, która zawiera w sobie w całości zarówno boskie jak i człowiecze cechy.
Папа Римский -Papież
Протестантизм – protestantyzm
Православие – prawosławie

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pisanie listów

Muzyka