w

Sport ekstremalny – słówka w języka rosyjskiego

Sport ekstremalny a doping

Нечеловеческая сила- nadludzka siła

Виды допинга – rodzaje dopingu

Все перечисленные виды допинга запрещены законом – wszystkie wymienione rodzaje dopingu zabronione są przez prawo.

Экстремальные виды спорта – rodzaje sportu ekstremalnego

Альпинизмalpinistyka
Скалолазание- wspinaczka górskaвид спорта, который заключается в лазании : jest to rodzaj sportu, który związany jest ze wspinaniem sięлазанье – łażenie, wspinanie sięлазить -łazić , wspinać sięлазанье по естественному (скалы) – wspinanie się po naturalnych skałachестественный -naturalnyскала – skała лазанье по искусственному (скалодром) рельефу – wspinanie się po sztucznych reliefachрельеф – relief, płaskorzeźba Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время – самостоятельный вид спорта – powstały jako odmiana alpinizmu, chodzenie po skałach obecnie uważany jest jako odrębny rodzaj sportuЗародиться -urodzić się, narodzić się, powstaćРазновидность – odmianaнастоящее время – obecnieсамостоятельный – samodzielny       
Спелеология – speleologia (chodzenie po grotach, pieczarach itp)раздел геологии , изучающий природные пещеры (их происхождение, эволюцию, возраст, морфологию, экосистему,)- jest to rodzaj (jeden z podziałów) geologii badający naturalne groty (ich powstanie, ewolucję, wiek, morfologię, ekosystemęгеологиия – geologiaизучать – uczyć się, opanowywaćпещера -jaskinia, pieczara, grotaпещерный -jaskiniowyпроисхождение – pochodzenieэволюция -ewolucjaморфология – morfologiaэкосистема – ekosystemразновидность спортивного туризма, смысл заключается в путешествиях по естественным подземным полостям (пещерам) – jest to rodzaj turystyki sportowej, sens której kryje się w podróżowaniu po naturalnych podziemnych grotach         
Зимнее плавание – pływanie zimąплавание в открытых неподогреваемых водоёмах с холодной (от 15 до 4 °C) и ледяной (4 градуса и ниже) водой – jest to pływanie w otwartych nie podgrzewanych zbiornikach wodnych , w których jest chłodna woda od 15 do 4 stopni celcjusza i lodową wodą 4 stopnie i niżej
Бейсджампинг – rodzaj skoków z wysokościэкстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов – ekstremalny rodzaj sportu, w którym wykorzystuje się specjalny spadochron do skoków z obiektów specjalnie skonstruowanychпарашют – spadochronпрыжок – skok  
Роупджампинг- rodzaj skoków z wysokościэто направление экстремальной активности, заключающееся в прыжке и дальнейшем свободном падении (полете вниз) с высокого объекта – jest to rodzaj aktywności ekstremalnej, polegający na skoku i jego swobodnym padaniu ( locie w dół) z wysokiego obiektuВ полёте можно выполнять акробатические трюки и элементы – podczas lotu można wykonywać tryki i elementy akrobatyczne.  
Ледолазание – chodzenie, wsponanie się po lodzieЛедолазание очень специфичный, узко профильный вид спорта- wspinanie się po lodzie jest to bardzo sepcyficzny, ściśle profesjonalny rodzaj sportuсейчас это больше комбинация скалолазания и умения передвигаться по смешанному рельефу: скалам и льду – obecnie są to duże kombinacje chodzenia, wspinania się po skałach i umiejętność przemieszczania się po mieszanym reiefie: skałam i lodzie.
 Экспедиция / Экспедиции -ekspedycje   Ekspedycja/ Ekspedycje
Наркотики – narkotykiЭто группа болеутоляющих препаратов, прием которых способствует снижению болевого порога и продлению сроков тренировки -jest to grupa środków przeciwbólowych, zażywanie których powoduje obniżenie bólu i daje możliwość długich treningów.Болеутоляющий – przeciwbólowy, uśmierzający bóle, kojącyБолеутоляющее средство – środek uśmierzający bólПрепарат – preperatСпособствовать – sprzyjać, przyczyniać się do czegośСнижение – obniżenieБоль – bólБолевой – bólowyНаиболее известные допинговые препараты -najbardziej znane preperaty dopingowe:Героин – heroinaМетадон – metadonморфин – morfina ( w języku rosyjskim морфин jest rodzaju męskiego, w języku polskim żeńskiego).      
Стимуляторы психической деятельности – stymulatory o działaniu psychicznym уменьшают усталость – zmniejszają zmęczenieстимулируют увеличение времена тренировок или выступлений на соревнованиях -dają możliwość zwiększenia godzin treninguНаиболее известные стимуляторы- najbardziej znane stymulatory:Кокаин – kokaina (pamiętać należy,że w języku rosyjskim Кокаин jest rodzaju męskiego, w języku polskim żeńskiego)Эфедрин – efedrynaэкстази – ectasyамфетамин – amfetaminaЭтот допинг также вызывает психическое и физическое привыкание – doping ten powoduje także psychiczne i fizyczne uzależnienie.
Анаболические стероиды – sterydy anaboliczneСамые известные препараты:- najbardziej znane preparatyАнаболики – anabolikiАнаболики приводят к : anaboliki wywołują (prowadzą do):значительному увеличению силы – znacznego wzrostu siłyзначительному увеличению мышечной массы – znacznego wzrostu masy mięśniowejповышается выносливость, стремление к победе – zwiększają wytrzymałość (odporność), dążenie do zwycięstwaПобочные эффекты этого допинга:- efekty uboczne dopingu:резкое уменьшение размеров яичек у мужчин – znaczne (ostre)zmiejszenie się jąder u mężczyznвплоть до бесплодия – aż do bezpłodnościувеличение молочных желез у мужчин – zwiększenie gruczołów mlecznych u mężczyznоблысение – wyłysienieу женщин – u kobiet:появление волос на лице- pojawienie się owłosienia na twarzyогрубение голоса- pogrubienie głosuпрекращение менструаций – zaburzenie (zatrzymanie się) menstruacjiбесплодие – bespłodność
Гормоны роста – hormony wzrostuЭтот вид допинга на сегодня самый распространенный и самый трудновыявляемый допинг-лабораториями – ten rodzaj dopingu dziś jest najbardziej rozpowszechniony i najtrudniejszy do wykrycia laboratoryjnegoГормон роста вызывает : – hormon wzrostu powoduje:рост мышечной массы и силы- wzrost masy mięśnioewj i siłyНо при длительном приеме вызывает: przy długotrwałym zażywaniu powodujeнепропорциональное увеличение : – nieproporcjonalny wzrost:конечностей- kończynконечности -kończynyпечени- wątrobyпечень -wątrobaсердца – sercaсердце – serce  
Переливания крови и ее компонентов – transfuzje krwi i jej składnikówtransfuzje krwi i jej składników
Допинг-контрольKontrola dopingowa

Przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Экстремальный спорт требует от спортсменов нечеловеческой силы, поэтому многие молодые спортсмены и не только молодые, пользуются так называемым допингом. Допинг это фармакологические средства, запрещенные методы. Допинг это большая угроза для современных спортсменов. Для победы, лучшего результата некоторые из них готовы на все, даже потерять свое здоровье. Не говоря уже о более серьезных последствиях использования спортсменами запрещенных фармакологических препаратов как серьезные осложнения или смерть от передозировки препарата. Поэтому очень важно чтобы существовал так называемый допинг-контроль. Такие контроли помогут лучше контролировать спортсменов перед допингом. Оптимистическим является факт, что Всемирные антидопинговые агентства повышаются свои знания и критерии, благодаря чему они в состоянии разработать новую методику обнаружения даже малейших признаков анаболических средств. Такие допинги – контроли помогут лучше бороться с нечастными спортсменами, и тем самым они помогут защищать остальных спортсменов перед обманом и нечистой игрой. Хроршо, что существует закон о уголовном наказании за употребление стимулируюших препаратов. Это позволит защитить честных спортсменов и выключить из игры, тех, кто получил свои рекорды и достижения нечестно.

Sport ekstremalny wymaga od sportowców nadludzkiej siły, dlatego wielu młodych sportowców i nie tylko młodych korzysta z tak nazywanego dopingu. Doping to środki farmakologiczne, zabronione metody. Doping jest wielkim zagrożeniem dla współczesnych sportowców. Dla wygranej, lepszego rezultatu, niektórzy z nich sa gotowi na wszystko, także na utratę własnego zdrowia. Nie mówiąc już o dużo bardziej poważnych skutkach korzystania przez sportowców zabronionymi środkami farmakologicznymi jak: poważne komplikacje lub śmierć od przedawkowania preparatu. Dlatego bardzo ważnym jest żeby istniała tak nazwana kontrola dopingowa. Takie kontrole pomogą lepiej kontrolować sportowców przed dopingiem. Optymistycznym wydaje się fakt, że narodowe agencje antydopingowe ulepszają swoją i kryteria, dzięki czemu są w stanie wypracować nową metodę wykrycia nawet najmniejszej iloci oznak środków anabolitycznych. Takie kontrole dopingowe pomogą lepiej walczyć z nieuczciwymi sportowcami a tym samym pomogą lepiej ochraniać pozostałych sportowców przed oszustwem i nieuczciwą grą. Dobrze, że istnieje kodeks karny odnośnie karalności za przestępstwa korzystania z preparatów stymulujących. Pozwoli to uchronić uczciwych sportowców i wykluczyć z gry tych, którzy zdobyli swoje rekordy i osiągnięcia w sposób nieuczciwy.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SMS – słówka po rosyjsku

Gazety i czasopisma po rosyjsku