w

Podróż, turystyka i zakwaterowanie

Большинство людей  обожает путешествовать. Может быть из-за того, что каждое путешествие доставляет им новый опыт, новые знания и знакомства. Некоторые люди путешествуют не планируя ничего, то есть они не назначают себе никакого маршрута  ни вида транспорта. Просто берут рюкзак и готово. Можно путешествовать в одиночку или в группе. Можно также хорошо запланировать себе путь , выбирая путëвку по туру. Такими путëвками занимаются специалисты, которые дают нам гарантию хорошего отдыха.Обычно такие турагентства имеют приличные программы экскурсий , которые  стоят на очень высоком уровне.

Większość ludzi uwielbia podróżować. Może dlatego, że każda podróż dostarcza im nowe doświadczenie, nowe miejętności i znajomości. Niektórzy ludzie podróżują nie planując niczego, to znaczy ani trasy ani środka transportu. Po prostu biorą plecak i gotowe. Można podróżować w pojedynkę lub w grupie. Można także dobrze zaplanować swoją wycieczkę , wybierająć biuro podróży, które daje nam gwarancję dobrego wypoczynku. Zazwyczaj takie biura podróży mają wspaniałe programy wycieczek , które są na wysokim poziomie.

Турагенство – оформление документов – turystyka – agencja turystyczna

Перед тем, как мы где-то поедем нам надо заключить письменный договор с турагентством. Кроме того необходимой является въездная виза, загранпаспорт а также медицинская страховка. Выкупить можно также страховой полис, который гарантирует неотложную медицинскую помощь за границей.

В конце концов остаëтся нам забронирование билета и номера в гостинице.

Przed tym zanim gdziekolwiek pojedziemy powinniśmy podpisać pisemną umowę z biurem podróży. Oprócz tego koniecznym jest posiadanie wizy, paszportu a także ubezpieczenia medycznego. Wykupić można także ubezpieczenie, które gwarantuje bezwłoczną pomoc medyczną za granicą.

 • Неотложная  медицинская  помощь – bezzwłoczna (natychmiastowa) pomoc medyczna
 • Заграничный паспорт / загранпаспорт – paszport
 • въездная виза – wiza
 • медицинская страховка– pomoc medyczna
 • страховой полис – ubezpieczenie

туризм – turystyka

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой экономики.  За  быстрые  темпы  роста  он  признан  экономическим  феноменом столетия.Во многих  странах  туризм  играет  значительную  роль  в  формировании
валового  внутреннего  продукта,  создании  дополнительных  рабочих  мест. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли  экономики,  как :

Turysyka jawi się jedną z wiodących i najbardziej dynamiczną gałęzią światowej ekonomii. Za szybkie tempo rozwoju uznana (turystyka) jest ekonomicznym fenomenem stulecia. W wielu krajach turystyka odgrywa znaczną rolę w formowaniu produkcji globalnej, w tworzeniu dodatkowycvh miejsc pracy. Turystyka wywiera ogromny wpływ na takie gałęzie ekonomii jak:

 • транспорт и связь – transport i łączność
 • строительство – budownictwo
 • сельское хозяйство – rolnictwo
 • производство  товаров народного потребления – produkcję towarów narodowego użytku

Rozwój turystyki – jej czynniki

Туризм выступает  своеобразным  катализатором социально-экономического развития. В  свою  очередь,  на  развитие  туризма
воздействуют различные факторы: 

Turystyka  jest swoistym katalizatorem społeczno-ekonomicznego rozwoju. Z kolei  na rozwój turystyki wpływają różnorakie czynniki:

 • Демографические – demograficzne,
 • природно-географические – przyrodniczo-geograficzne
 • социально-экономические – społeczno-ekonomiczne
 • исторические – historyczne
 • религиозные – religijne 
 • политико-правовые – polityczno-prawne

Отрасль –gałęź
отрасли  экономики – gałęzie ekonomiki
Мировая экономика – ekonomia światowa
Темп – tempo
играть  значительную  роль  – odgrywać znaczną rolę
формирование – tworzenie
формировать – tworzyć
Валовой –globalny
Валовая продукция –produkcja globalna
рабочее место – miejsce pracy
влияние – wpływ

Горящая путёвка, горящий тур — путёвка, которая по каким-либо причинам не была продана .Такая путевка продаётся по более низкой стоимости в связи со сжатыми сроками её реализации. Чем ближе конец срока, тем дешевле будет стоит путёвка. Возможно даже ситуация, при которой стоимость путёвки станет ниже стоимости авиаперелёта.

Jest to rodzaj wycieczki ( coś na wzór last minute) – wycieczka, która z jakichś przyczyn nie została sprzedana. Taka wycieczka jest sprzedawana po niższej cenie w związku z upływającym terminem jej realizacji. Im bliżej końca terminu, tym koszt wycieczki jest niższy. Możliwa jest także sytuacja, w której wartosć samej wycieczki będzie niższa niż przelot samolotem.

Виды туризма – rodzaje turystyki

Спорти́вный тури́зм- turystyka sportowa

 • Спортивный туризм в России является национальным видом спорта, имеющим многолетние традиции – turystyka sportowa w Rosji jawi się narodową dyscypliną sportową, mającą wieloletnie tradycje.
 • Он включает в себя не только спортивную дисциплину, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей странствий – turystyka sportowa jest nie tylko dyscypliną sportową, ale zawiera w sobie także osobną sferę duchową, sposób życia samych znawców (tego rodzaju turystyki)
 • Центрами развития спортивного туризма остаются некоммерческие клубы туристов («турклубы»), хотя многие туристы занимаются им самостоятельно – centrami rozwoju turystyki sportowej są niekomercyjne, turystyczne  kluby , choć wielu turystów tym rodzajem turystyki zajmują się samodzielnie (indywidualnie).
велосипедный туризм
водный туризм
сплав по рекам в зависимости от категории, река может быть горной
парусный туризм
конный туризм
лыжный туризм
мотоциклетный туризм
пешеходный туризм
горный туризм
детский туризм
юношеский туризм
взрослый туризм
семейный туризм –
туризм для людей с ограниченными возможностями (Инвалидный туризм)
путешествия
экстремальный туризм
turystyka rowerowa
turystyka wodna
spływ po rzekach w zależności od kategorii, trasa rzeki może byś trasą górską
turystyka żeglarska
turystyka konna
turystyka narciarska
turystyka motocyklowa
turystyka piesza
turystyka górska
turystyka dziecieca
turystyka dla nastolatków
turystyka dla dorosłych
turystyka rodzinna
turystyka dla ludzi niepełnosprawnyc
( sprawnych inaczej)
podróże (jako forma turystyki)
turystyka ekstremalna

Ехать по туру – jechać za pośrednictwem agencji turystycznej
Ехать частным образом– jechać prywatnie, na własną ręką
Страховка – ubezpieczenie
Страховка для иностранцев– ubezpieczenie dla obcokrajowców
Подготовка требует столько усилий и забот – przygotowanie wymaga tyle wysiłku i trosk
Хрорший сервис – dobra obsługa
Богатая программа– bogaty program
Гостиница пять звездочек – hotel pięciogwiazdkowy
Посольство– ambasada
Консульские отделя – konsulaty
Отдых на  достойном уровне– wypoczynek na wystarczającym poziomie
Пользоваться услугами туристической фирмы – korzystać z usług firmy turystycznej
Медпомощь за рубежом –pomoc medyczna za granicą
Лицензия на организацию отдыха –licencja na organizowanie wypoczynku (wycieczek itp)
Бронировать \ забронировать – zarezerwować/ rezerwować
Бронирование –  rezerwacja
Бронирование авиабилетов– rezerwacja biletów na samolot
Бронированный  -zarezerwowany
Бронированное место –miejsce zarezerwowane
Перелот туда и обратно – przelot w obie strony
Организовать себе отдых– organizować sobie wypoczynek
Оформить тур – załatwić wycieczkę
Кругосуточные телефоны –gorące telefony
Перед поездкой надо сделать необходимые исследования – przed wyjazdem należy wykonać konieczne badania.
Покупать путëвку –kupić wyjazd
Приличное агентство – przyzwoita agencja
Страховой полис –polisa ubezpieczeniowa
Страховая компания –centrum ubezpieczeń
Экскурсионный тур –wycieczka
Заказать экскурсионный тур – zamówić wycieczkę
Отдых –wypoczynek
Семейный отдых –wypoczynek rodzinny

Размещение –zakwaterowanie

Дом  отдыха – dom wypoczynkowy
Турбаза / туристическая база – schronisko
Гостиница – hotel
Номер в гостинице –pokój w hotelu
Путеводитель – przewodnik
Гид – przewodnik, pilot

Палатка – namiot

Одноместная палатка –namiot jednoosobowy
Двухместная палатка – namiot dwuosobowy
Трëхместная палатка – namiot trzyosobowy
Четырëхместная палатка– namiot czteroosobowy
Ночевать в палатке – nocować w namiocie
Свернуть палатку – zwinąć namiot
Разбить палатку – rozbić namiot
Спальный  мешок – śpiwór
Рюкзак – plecak

Кемпинг / отдых в палаточном  лагере/туристский лагерь – kemping

Разбивать палатки – rozkładać namioty / kempingować
стоять лагерем – kempingować
жить ( ночеавть)  в палатках –kempingować – mieszkać (nocować ) w namiocie/ kempingować
турист – turysta
туристка – turystka
турист, отдыхающий в кемпинге –kempingowiec
место для туристического лагеря – miejsce kempingowe

Люди обычно путешествуют, когда у них : – ludzie zazwyczaj podróżują kiedy mają:

Отпуск –urlop
Каникулы – wakacje
Свободное время –  czas wolny

Ćwiczenie – Переведи на русский язык предолжения – przetłumacz na język rosyjski zdania

1.Nie stać mnie żeby co roku spędzać wakacje za granicą.
2.Słyszałam, że można wykupić wycieczkę do Japonii lub w bardziej egzotyczne miejsca.
3.Moi znajomi w tamtym roku byli w Zjednoczonych Stanach Ameryki.
4.Chcę kupić bilet na samolot w obie strony.
5.Ta firma gwarantuje przyzwoity poziom serwisu.
6.Nasz firma zajmuje sie wszystkimi sprawami związanymi z wyjazdem, to znaczy bilety samolotowe, wizy, jeśli jest to konieczne oczywiście i pomoc medyczną.
7.Jeśli boimy się nieprzewidzianych wypadków w czasie wycieczki, powinniśmy zwrócić się do biura podróży

Odpowiedzi

1.Мне не по карману проводить отпуск за границей каждый год.
2.Я слышала, что можно недорого купить поездку в Японию или в более экзотические места.
3.Мои знакомые в прошлом году были в Соединенных Штатах Америки.
4.Я хочу купить авиабилет туда и обратно.
5.Это агентство гарантирует вполне приемлемый уровень сервиса.
6.Наша фирма оформляет все дела связанные с поездкой, то есть  авиабилеты, въездные визы, если это необходимо, конечно и медицинскую страховку.
7.Если боимся непредвиденных случаев во время экскурсии, мы должны обратиться к турагентству.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rosyjskie piosenki – Маxим мой рай (mój raj)

Subkultura