w

Koniugacja czasownika

Dla czasu teraźniejszego i przyszłego prostego wydzielamy dwa typy koniugacji

I typ koniugacji

Do tego typu koniugacji należą końcówki:

liczba pojedyncza – единственное число

Я  (ja) – у
Ты (ty) – ёшь
Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ёт

liczba mnoga – множественное число
Мы (my) – ём
Вы (wy) – ёте
Они (oni) – ут

Zasada tworzenia koniugacji typu pierwszego

Jest prosta, od tematu bezokolicznika odcinamy końcówkę, może nią być końcówka:
ть работать
ти нести
чь помочь

Przykłady koniugacja I czasownika

Po otrzymaniu tematu: работа (tamat) ть/ нес(temat) ти/ помо(temat) чь dodajemy końcówki pierwszej koniugacji:

 liczba pojedyncza – единственное число  liczba mnoga – множественное число 
 Я (ja) – у Мы (my) – ём
 Ты (ty) – ёшь Вы (wy) – ёте
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ёт Они (oni) – ут

liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja)  – нес  –у niosę Мы (my) – нес- ём  nosimy
 Ты (ty) – нес –ёшь nosisz Вы (wy) – нес- ёте  nosicie
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) нес- ёт nosi Они (oni) – нес- ут niosą

Помогать
помога (temat) ть (końcówka bezokolicznika)

 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja) – ю Мы (my) – ем
 Ты (ty) – ешь
 Вы (wy) – ете
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ет Они (oni) – ют
 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja) – помога- ю pomagam Мы (my) помога –ем pomagamy
 Ты (ty) – помога – ешь pomagasz Вы (wy) помога –ете pomagacie
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) помога –ет pomaga Они (oni) помога –ют pomagają

II typ koniugacji

 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja)  – у Мы (my) – им
 Ты (ty) – ишь Вы (wy) – ите
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ит Они (oni) – ат

 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja) – у Мы (my) – им
 Ты (ty) – ишь Вы (wy) – ите
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ит Они (oni) – ат

 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja) – ю Мы (my) – им
 Ты (ty) – ишь Вы (wy) – ите
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – ит Они (oni) – ят

 liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число
 Я (ja) – Вер – ю wierzę Мы (my) – Вер – им wierzymy
 Ты (ty) – Вер – ишь wierzysz Вы (wy) – Вер – ите  wierzycie
 Он (on)/она(ona) /оно (ono) – Вер – ит wierzy Они (oni) – Вер – ят wierzą

Różnice w koniugacjach

Jak można zauważyć obie koniugacje różnią się między sobą końcówkami:

Koncówki w I typie koniugacji (первое спряжение):


у /ёшь/ ёт /ём/ ёте/ ут
ю/ ешь /ет /ем /ете/ ют

Koncówki w II typie koniugacji(второе спряжение):

у /ишь/ ит /им/ ите/ ат
ю/ ишь /ит /им/ ите/ ят

  • Kiedy w I typie koniugacji 2 osoby liczby pojedynczej występują końcówki ёшь lub ешь to w II typie koniugacji 2 osoby liczby pojedynczej występuje końcówka ишь.
  • Najistotniejsza różnica widoczna jest w 3 osobie liczby mnogiej, gdzie w I koniugacji mamy końcówki: ут /ют a w II koniugacji końcówkami są: ат /ят.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Klasy czasownika

Bezokolicznik