w

Idol

Идол / Кумир – idol

У каждого человека есть идеал, которому он подражает и стремится достичь тех же успехов.
Każdy człowiek ma swojego idola, którego mógłby naśladować  i dążyć do sukcesu, którr zdobył ich idol.

Кумиры это люди, которые  достигли значительных успехов, мировой известности и вполне заслуживают того, чтобы на них равнялись.
Idole są to osoby, które osiągnęły znaczący sukces, światową sławę i w pełni zasługują na to by się z nimi utożsamiać.

С одной стороны здорово иметь кумира и пытаться повторить его жизненный путь.
Z jednej strony dobrze jest mieć swojego idola i starać się iść jego życiową drogą.

Когда есть определенная цель и пример ее достижения, легче завоевывать вершины!
Kiedy ma się określonycel i przykład, że komuś się udało, łatwiej zdobyć góry.

Но с другой стороны, каждый человек индивидуален и должен пройти свою собственную дорогу.
Lecz z drugiej strony każdy człowiek jest indywidualny i powinien iść swoją osobistą drogą.

А, пытаясь повторить чужую жизнь, можно упустить собственные возможности и свой шанс.
A próbując iść cudzą drogą, można stracić własne możliwośći i swoją szansę.

У каждого ребенка есть тайный друг-кумир.
Każde dziecko ma swojego niewidzialnego idola.

У девочки – модель или актриса, у мальчика – спортсмен или актер.
Dziewczynka zazwyczaj ma idola w postaci modelki lub aktorki, chłopiec natomiast idola widzi w sportowcu lub aktorze.

И в этом ничего такого нет.
Jest to calkiem normalne.

Взрослея, у каждого человека меняются кумиры
Dorastając u każdego zmieniają się idole.

Słownictwo związane z idolem, idolami etc.

Кумир /кумиры
Кумир одного поколения
Кумир нескольких поколений
Поп –кумиры
Кок-кумиры
Литературный кумир
Спортивный кумир
Политический кумир
Положительный кумир
Отрицательный кумир
Стать кумиром
 Idol/ idole
Idol jednego pokolenia
Idol wielu pokoleń
Idol popu
Idol rocka
Idol literacki
Idol sportowy
Idol poltyczny
Pozytywny idol
Negatywny idol
Zostać idolem
  • Вопрос – pytanie

У тебя есть какой-то идол? –czy masz jakiegoś idola?

  • Ответ – odpowiedź

Да у меня есть идол – tak mam idola.

  • Вопрос – pytanie

Кто по твоему мнению можеть стать кумиром?- kto według ciebie może zostać idolem?

  • Ответ – odpowiedź

Пр моему мнению кумторм может стать каждый человек– według mnie idolem może zostać każdy człowiek.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subkultura

Wierzenia