w

Bajki

Сказки –bajki

Сказкa / басня  –bajka

Сказочник – bajkarz
Басенное творчество – bajkopisarstwo
Баснописец – bajkopisarz
Сказочно/ как в сказке – bajkowo
Сказочный – bajkowy
Сказочный мотив – motyw bajkowy
Чудо /чудеса – cud/cuda
Волшебник/ Колдун /чернокнижник – czarodziej
Волшебница / чародейка – czarodziejka
Волшебный – czarodziejski
Волшебная палочка – czarodziejska różdzka
Волшебство /колдовство/ чары – czarodziejstwo
Колдовать/ чаровать- czarować
Колдунья  /ведьма – czarodziejka
Колдовский – czarowniczy
Колдун /маг – czarownik
Колдовство / чернокнижие / магия – czarnoksięstwo
Мачеха – macocha
Ворожея –wróżka
Царевич –carewicz
Королевство – królestwo
Королевич /принц – królewicz
Королевна /принцесса – królewna
спящая королевна – śpiąca królewna
Королевский – królewski
Королева –królowa
Король – król

прочитай текст и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj tekst i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

Испокон веков люди верили в чуда, сказки, народные поверья. Каждый знает, что сказка самый старый литературный жанр. В ней закодированы символы добра и зла, справедливости, храбрости. Благодаря сказкам людям легче жить. Роль сказок в воспитании детей неоценимая. Даже те сказки, которые нам пришлось услышать в детстве влияют на нашу жизнь. Они формируют наш характер, наше отношение к миру и к другим людям. Мир без сказок был бы грустный и неинтересный. В этих фантастических рассказах находится вся истина о мире. Сказки общие для всех людей во всем мире. Они пересекают грани фантастики и реальности и поэтому во многих народах мы можем найти те же самые мотивы. По мнению многих, даже в двадцать первом веке невозможно обойтись без сказок. Наилучшие достижения техники не в состоянии победить сказки. Для многих сказка это часть родительского воспитания, которое через нее проходит гораздо лучше, чем через прямые слова. Бесспорным является факт, что сказки сегодня захватили Дисней и телевидение. Даже в Интернете мы можем найти много сайтов посвященных сказком и всему, что с ними связано. Сказки оставляют в нашей душе чувства радости и детского счастья. Без них просто нельзя жить.


Od  dawien dawna ludzie wierzyli w cuda, bajki, narodowe podania. Każdy wie, że bajka jest najstarszym literackim gatunkiem. Są w niej zakodowane symbole dobra i zła, sprawiedliwości, odwagi. Dzięki bajkom ludziom żyje się lepiej. Rola bajek w wychowaniu dzieci jest nieoceniona. Nawet te bajki, które przyszło nam usłyszeć w dzieciństwie wpływają na nasze życie. Formują one nasz charakter, nasz stosunek do świata i do innych ludzi. Świat bez bajek byłby smutny i nieinteresujący. W tych fantastycznych opowiadaniach znajduje się prawda o świecie. Przekraczają one granice fantastyki i rzeczywistości i dlatego w wielu krajach możemy znaleźć te same motywy. Według wielu, nawet w dwudziestym pierwszym wieku niemożliwe jest obejście się bez bajek. Najlepsze osiągnięcia techniki nie są w stanie zwyciężyć nad bajką. Dla wielu bajka jest częścią rodzicielskiego wychowania, które dzięki niej jest o wiele lepsze, czym proste słowa. Besprzecznym jest fakt, że bajki owładneły dziś Disneyland i telewizję. Nawet w internecie możemy znależć strony poświęcone bajkom i wszystkiemu co się z nimi łączy. Bez  bajek po prostu nie mozna żyć.
Cамые известные заглавия сказок

Popularne bajki

Красная Шапочка – Czerwony Kapturek
Снежная королева – Królowa śniegu
Кот в сапогах- kot w butach
Белоснежка и семь гномов – Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków
Новое платье крорля – Nowe szaty cesarza
Золушка – Kopciuszek
Спящая королеав- Śpiąca królewna
Сказка о рыбке и рыбаке – Bajka o rybce i rybaku

Русские народные сказки- rosyjskie narodowe bajki

Маша и медведь – Misza i niedźwiedź
Царевна-лягушка- Carewna-żabka
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка- siostrzyczka Aljonuszka i Braciszek Iwanuszka
Мальчик с пальчик- Tomcio Paluszek
Иван – царевич и серый волк – Iwan carewicz i szary wilk
Елена Премудрая – Jelena Przemądra
Баба-Яга- Baba Jaga
Василиса Прекрасная – Wasilisja Przepiękna
Волк и козлята- Wilk i kozły
Волшебное кольцо- Zaczarowany pierścień
Гуси – лебеди – Gęsi i łabędzie
Журавль и цапля- Żuraw i czapla
Заколдованная королевна – Zaczarowana królewna
Золотой конь- Złoty koń
Иванушка-дурачок – Iwanuszka -Głuptasek
Морозко – Morozko
Муж и жена – Mąż i żona
Репка- Riepka
Колобок – Kołobok

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Internet

Kultura