w

Wykształcenie

Образование – wykształcenie

Обучение –uczenie się czegoś

Всеобщее обязательное обучение –obowiązkowe powszechne nauczanie
Дневное обучение –studia dzienne
Вечернее обучение – studia wieczorowe
платное обучение – nauka płatna
бесплатное обучение – nauka bespłatna
Обучение  чему? W jezyku rosyjskim łączy się z celownikiem
Обучение  иностранным языкам –nauka języków obcych
хорошее образование за рубежом- dobre wykształcenie za granicą
среднее образование –wykształcenie średnie
высшее образование – wykształcenie wyższe
Бакалавр -licencjat
Дипломированный специалист – dyplomowany specjalista
Академик –akademik
Профессор – Pan profesor
Профессор женщина – Pani profesor
Профессорский – profesorski
Профессура /звание и должность профессора- profesura
Доктор наук –doktor habilitowany
Докторантский –doktorancki
Докторант – doktorant
Получать степень доктора /защищать докторскую диссертацию –doktoryzować się
Степень магистра/ магистр – magister
Защитить диссертацию на степень магистра –zrobić magisterium
Магистерская диссертация – praca magisterska
Дипломная работа –praca dyplomowa
Специализация – specjalizacja

Виды школ – rodzaje szkół

Ясли -żłobek
Детский сад -przedszkole
Начальная школа –szkoła podstawowa
Школа профессионального обучения – szkoła zawodowa
Средняя школа –szkoła średnia
Вечерняя школа –szkoła wieczorowa
Общеобразовательная школа –liceum ogólnokształcące
Гимназия -gimnazjum
Техникум –technikum
Высшее учебное заведение ВУЗ- szkoła wyższa
Университет- uniwersytet
Частная школа –szkoła prywatna
Государственная школа –szkoła państwowa
Специальная школа –szkoła specjalna
Школа для взрослых – szkoła dla dorosłych
Военное  училище –szkoła wojskowa
Коммерческое училище –szkoła handlowa
Академия художеств – wyższa szkoła sztuk pięknych

Школа / училище -szkoła

Школьный возраст –wiek szkolny
Окончить школу –ukończyć szkołę
Посещать школу –uczęszczać do szkoły
Учебный год –rok szkolny
Каникулы –wakacje
Отметка/ отметки- ocena (stopień)/ oceny
Продолжать учëбу- kontynuować naukę
Ходить в школу –chodzić do szkoły
Делать домашнее задание- odrabiać zadanie domowe
Виды предметов – rodzaje przedmiotów

Математические науки –nauki matematyczne

Физика – fizyka
Математика – matematyka
сложение -dodawanie
вычитание – odejmowanie
умножение- mnożenie
деление – dzielenie
алгебрa – algebra
геометрия -geometria
Химия – chemia
Астрономия- astronomia

Естественные науки –nauki przyrodnicze

Природоведение/Окружающий мир – przyrodoznawstwo
Биология – biologia
ботаника – botanika
зоология- zoologia
 анатомия человека – anatomia człowieka
физическая география – geografia fizyczna
Биофизика- biofizyka
Биохимия- biochemia
Генетика- genetyka
География- geografia
Геология- geologia
Химия- chemia

Гуманитарные науки –nauki humanistyczne

История – historia
Мировую историю- historia powszechna
Польский /Ангильский /Немецкий /Русский /Француский языки- polski/angielski/niemiecki/rosyjski/francuski język ( w języku rosyjskim jeśli wymieniamy kilka rzeczy jak Немецкий /Русский /Француский to na końcu używamy liczby mnogiej, inaczej jest w języku polskim tu używamy liczby pojedynczej)
Итальяансий язык- język włoski

Точные науки –nauki ścisłe

Предмет –przedmiot
Учебник –podręcznik
Конспекты –notatki
Шпаргалка –ściąga
Списывать -ściągać
Музыка- muzyka
Философия- filozofia
Физкультура – wychowanie fizyczne
Учëба –nauka
Заниматься – uczyć się
Контрольная работа- kartkówka
Сочинение- wypracowanie
изложение – streszczenie
упражнение –ćwiczenie
зубрить – wkuwać
Стажировка – staż
Реформы в образовании –reformy w szkolnictwie
Материальная поддержка –pomoc materialna
Академическая стипендия –stypendium naukowe
Социальная стипендия –stypendium socjalne
Размер стипендии –wielkość stypendium
Льготы для студентов –ulgi dla studentów
Ученический билет –legitymaca szkolna
Экзамен – egzamin
Сдавать экзамены в университет- zdawać egzaminy do szkoły wyższej
Провалиться на экзамене- oblać egzamin
Сдать экзамены – zdać egzamin
Вступительные экзамены-egzaminy wstępne
Выпускные  экзамены-egzaminy końcowe
Экзамен по иностранному языку –egzamin z języka obcego
Общежитие / Общежития–akademik/ akademiki

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka

Internet