w

Kredyty

Кредит -kredyt

Кредит \ кредиты -kredyt/ kredyty

Кредитовать -kredytować

Кредитор – wierzyciel, kredytor

Заëмщик -pożyczkobiorca

Кредитоcпособность -zdolność kredytowa (zdolność płatnicza)

В кредит – na kredyt

Стараться о кредит -ubiegać się o kredytПокупать в кредит -kupować na kredyt

Продавать в кредит -sprzedawać na kredyt

Размер ссуды – wysokość kredytu

Кредитное соглашение -umowa kedytowa

Кредит для инвестиций – kredyt na inwestycje

Взять заëм -wziąć pożyczkę

Взять ссуду – wziąć pożyczkę, zasiłek

Ссудный фонд -fundusz pożyczkowy

С кредитом связан: – z kredytem wiąże się

Банк – – bank

Долг- dług

Ипотека- hipoteka

Кредит\ ссуда можно – kedyt można:

Получить – otrzymaćПолучить кредит- otrzymać kredytПолучение кредита -otrzymanie kredytu
Открыть – otworzyćОткрыть кредит- otworzyć kredytОткрытие кредита -otworzenie kredytu
Пользоваться (кем?чем? творительный падеж)- korzystać (kim? Czym? Narzędnik)Пользоваться кредитом – korzystać z kredytu
Предоставить (что? Именительный падеж)- udzielić ( co? Mianownik)Предоставить кредит- udzielić kredytПредоставление кредита- udzielanie kredytu
Уплатить – spłacićУплатить кредит- spłacić kredytУплата кредита – spłata kredytu
Взять – zaciągaćВзять кредит -zaciągać kredyt
Погасить -spłacaćПогасить кредит – splacać kredyt
Получить -otrzymaćПолучить кредит на …- otrzymać kredyt na…
Иметь -posiadaćИметь кредить – posiadać kredyt
Потерять – utracićПотерять кредит – utracić kredyt
Возвратить – spłacićВозвратить кредит / ссуду – spłacić kredyt / pożyczkęСрок возврата ссуды -termin spłaty kredytu
Стараться – ubiegać sie oСтараться о кредит- Ubiegać się o kredyt
Назначить- wyznaczyćНазначить кредит на – wyznaczyć kredyt na

Виды кредита – rodzaje kedytu

Переведи на польский язык предолжения – przetłumacz na język polski zdania:

 1. Марина взяла безвозмездную ссуду .
 2. Я не знаю что сделать, взять долгосрочную ссуду или краткосрочную ссуду?
 3. Я довольна низкопроцентными ссудами .
 4. У этого банка нет беспроцентных ссуд .

Odpowiedzi:

 1. Marina wzieła pożyczkę bezzwrotną.
 2. Nie wiem co zrobić, wziąć pożyczkę długoterminową czy pożyczkę krótkoterminową?
 3. Jestem zadowolona z niskoprocentowych pożyczek.
 4. W tym banku nie ma bezprocentowych kredytów.

Переведи на русский язык предолжения – przetłumacz na język rosyjski zdania

 1. Kredyt bankowy daje gwarancję szybkiego otrzymania pieniędzy.
 2. Jak myślisz dlaczego ludzie korzystają z kredytu?.
 3. Mam dużą hipotekę i dlatego muszę wziąć kredyt hipoteczny.
 4. Kredyt należy spłacać w terminie.
 5. Paweł jak myślisz co jest lepsze kredyt czy pożyczka?.

Odpowiedzi:

 1. Банковский кредит даëт гарантию на быстрое получение денег.
 2. Как ты думаешь почему люди пользуются кредитом?.
 3. У меня большая ипотека и поэтому мне нужно взять ипотечный кредит.
 4. Кредит нужно погасить в сроке.
 5. Павел, как ты думаешь, что лучше кредит или ссуда?.

Переведи на польский язык слова – przetłumacz na język polski słowa :

 1. кредиты
 2. Кредитоcпособность
 3. Кредитное соглашение
 4. Ссудный фонд
 5. Долг
 6. Получить кредит
 7. Пользоваться кредитом
 8. Потерять кредит
 9. Кредит долгосрочный
 10. Дешëвый кредит

Odpowiedzi:

 1. Kredyty
 2. zdolność kredytowa (zdolność płatnicza)
 3. umowa kedytowa
 4. fundusz pożyczkowy
 5. dług
 6. otrzymać kredyt
 7. korzystać z kredytu
 8. utracić kredyt
 9. Kredyt długoterminowy
 10. tani kredyt

Переведи на русский язык слова – przetłumacz na język rosyjski słowa :

 1. kredytować
 2. wysokość kredytu
 3. z kredytem wiąże się
 4. posiadać kredyt
 5. Kredyt odwołany
 6. Kredyt międzybankowy
 7. Kredyt międzynarodowy
 8. Kredyt hipoteczny
 9. Kredyt przemysłowy
 10. Kredyt odnawialny

Odpowiedzi :

 1. Кредитовать
 2. Размер ссуды
 3. С кредитом связан
 4. Иметь кредить
 5. Отзывной кредитm
 6. Межбанковский кредит
 7. Международный кредит
 8. ипотечный кредит
 9. Промышленный кредит
 10. Револьверный кредит 
Беспроцентный кредит \ Беспроцентная ссудаKredyt besprocentowy/ pożyczka bezprocentowa
Процентный кредитKredyt oprocentowany
Необеспеченный кредитKredyt bez pokrycia
Коммерческий кредитKredyt handlowy
Открытый кредитKredyt otwarty
Отзывной кредитKredyt odwołany
Кредит долгосрочныйKredyt długoterminowy
Кредит краткосрочныйKredyt krótkoterminowy
Банковский кредит\ Банковская ссуда -Kredyt bankowy/ pożyczka bankowaЭто ссуда предоставляемая баном на согласованный с клиентом срoк на условиях возвратности и платности в виде процента за пользование кредитом-jest to pożyczka udzielana przez bank klijentowi na podstawie wyznaczonego terminu i płatności w fomie procentów od kredytu.предоставляемая баном – udzielana przez bankСрoк – terminв виде процента – w foemie procentuпользование кредитом – korzystanie z kredytu 
Межбанковский кредитKredyt międzybankowy
Международный кредитKredyt międzynarodowy
Правительственный кредитKredyt rządowy
Денежный кредитKredyt pieniężny
Товарный кредитKredyt towarowy
Вексельный кредитKredyt wekslowy
Кредит под залогKredyt pod zastaw
ипотечный кредитKredyt hipoteczny
Дешëвый кредитTani kredyt
Потребительский кредитKredyt konsumpcyjny
Промышленный кредитKredyt przemysłowy
Револьверный кредитKredyt odnawialny
Процентная ссудаPożyczka oprocentowana
Краткосрочная ссудаPożyczka krótkoterminowa
Долгосрочная ссудаPożyczka długoterminowa
Получить – otrzymaćПолучить кредит- otrzymać kredytПолучение кредита -otrzymanie kredytu
Открыть – otworzyćОткрыть кредит- otworzyć kredytОткрытие кредита -otworzenie kredytu
Пользоваться (кем?чем? творительный падеж)- korzystać (kim? Czym? Narzędnik)Пользоваться кредитом – korzystać z kredytu
Предоставить (что? Именительный падеж)- udzielić ( co? Mianownik)Предоставить кредит- udzielić kredytПредоставление кредита- udzielanie kredytu
Уплатить – spłacićУплатить кредит- spłacić kredytУплата кредита – spłata kredytu
Взять – zaciągaćВзять кредит -zaciągać kredyt
Погасить -spłacaćПогасить кредит – splacać kredyt
Получить -otrzymaćПолучить кредит на …- otrzymać kredyt na…
Иметь -posiadaćИметь кредить – posiadać kredyt
Потерять – utracićПотерять кредит – utracić kredyt
Возвратить – spłacićВозвратить кредит / ссуду – spłacić kredyt / pożyczkęСрок возврата ссуды -termin spłaty kredytu 
Стараться – ubiegać sie oСтараться о кредит- Ubiegać się o kredyt
Назначить- wyznaczyćНазначить кредит на – wyznaczyć kredyt na

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Restauracja

Rosyjskie piosenki – Маxим мой рай (mój raj)