w

Ptaki

Птица /Птицы – ptaki
Кукушка – kukułka
Часы с кукушкой – zegar z kukułką
Ворон –kruk
Ворона –wrona
Вороний /воронья/ воронье – wroni/ wronia/wronie
Ворнья стая – stado wron
Чëрная ворона – wroniec
Белая ворона –biały kruk
Воробей- wróbel
Воробушек –wróbelek
Соловей- słowik
Соловушка słowiczek
Голубь- gołąb
Домашний голубь –gołąb domowy
Дикий голубь- gołąb dziki
Почтовый голубь – gołąb pocztowy
Голубь мира – gołąbek pokoju
Лебедь- łabędź
Лебëдка –łabędzica
Лебединый – łabędzi
Лебединая стая –stado łabędzie
Лебединая шея –łabędzia szyja
Лебединая песня –łabędzi śpiew
Лебяжий /лебяжья /лебяжье –łabędzi/ łabędzia/ łabędzie
Страус – struś
Страусовый – strusiowy
Страусовое перо –pióro strusie
Страусовая полоитка –strusia polityka
Писклëнок- pisklę
Сокол- sokół
Соколий /соколья /соколье – sokoli/ sokola/ sokole
Орëл -orzeł
Папугай/ папугаи –papuga/ papugi
Аисть- bocian
Утка- kaczka
Утëнок- kaczęcie
Курица –kura
Мокрая курица –zmokła kura
Слепая курица –śplepa kura
Цыплëнок- kurczątko
Гусь – gęś
Гусëнок –gęśle
Журавль – żuraw

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bydło

Owady