w

Wybory

Победить на выборах – wygrać wybory (zwyciężyć na wyborach)
Победить в чем-то – zwyciężyć w czymś
Выбрная система-system wyborczy
Референдум- referendum
выборная кампания –kampania wyborcza
предвыборная кампания –kampania przedwyborcza
Вторoй тур выборов состоится – druga tura wyborów odbędzie się
Общий итог выборов –ogólny wynik wyborów
Гласность выборов –jawność wyborów
Всеобщее избирательское право –powszechne prawo wyborcze
Избирательский закон –prawo wyborcze
Всеобщие выборы – wybory powszechne
Дополнительные выборы – wybory uzupełniające
Прямые выборы –wybory bezpośrednie
Внеочередные выборы –wybory nadzwyczjane
Парламентские выборы – wybory do parlamentu
Лидер – lider
Лидировать в чем-то –być liderem w czymś
Кандидат –kandydat
Кандидатка – kandydatka
Кандидатура -kandydatura
Кандидат во что? –kandydat na
Отвести / отводить кандидатуру –odrzucić kandydaturę
Парламент -Parlament
Голосовать ( за кого? что?)- głosować na
голосовать за многих кандидатов- głosować na wielu kandydatów
Голосовать  за эту партию- głosować na tę partię
Голосовать против – głosować przeciwko
Голосование – głosowanie
Открытое голосование – głosowanie jawne
Тайное голосование – głosowanie tajne
Вторичное голосование –głosowanie ponowne
Голосование по отдельным кандидатам/ кандидитурам  – głosowanie imienne
Голосование по спискам – głosowanie na listę
Поставить что-либо на голосование – poddać coś pod głosowanie
Воздержаться от голосования- wstrzymać się od głosowania
Голос – głos
Подсчëт голосов – obliczenie głosów
Абсолютное большинство голосов –absolutna większość glosów
Дать ( предоставить ) слово – dać głos
Подать голос за –oddać głos za
Избирать –wybierać
Избирать большинством голосов – wybrać większością głosów
Избиратель-wyborca
Избирательница –kobieta wyborca
Избирать в депутаты – wybrać na posła
Избирательный – wyborczy
Избирательное право –prawo wyborcze
Избирательный участок –okręg wyborczy
Избирательный округ – okręg  wyborczy
Избирательная кампания –kampania wyborcza
Избирательный бюллетень- karta do głosowania

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka

Znaki drogowe