w

Opis dnia

Opis dnia w języku rosyjskim

Уторм – rano

Я бегаю – biegam
Он гуляет с собакой – on spaceruje z psem
Бабушка готовить завтрак – babcia przygotowuje śniadanie
Родители идут на работу – rodzice idą do pracy
Дети идут в школу – dzieci idą do szkoły
Студенты идут в университет – studenci idą na uniwersytet

Днëм – dniem (w ciągu dnia)

Всрослые на работе – dorośli są w pracy
Дети и студенты возвращаются домой – dzieci i studenci wracają do domu
Я убираю комнату, то есть поливаю цветы,вытираю пыль, подметаю пол, мою посуду после обеда, потом я занимаюсь своими делами:слушаю музыку, читаю книги, смотрю телевизор – sprzątam pokój, to znaczy podlewam kwiaty, ściaram kurze, zamiatam podłogę, myję naczynia po obiedzie, później zajmuję się swoimi sprawami : słucham muzykęczytam książki, oglądam telewizję.

Вечером – wieczorem

Все устали и отдыхают- wszyscy są zmęczeni i odpoczywają
Обычно около десяти вечером мы готовимся ко сну – zazwyczaj około godziny dziesiątej przygotowujemy się do snu
Вести активный образ жизни – prowadzić aktywny tryb życia
Иметь свободное время – mieć wolny czas
Иметь выходной день –mieć dzień wolny
Отпуск -urlop
Сидеть без движения –  siedzieć bez ruchu ( w sensie pasywnie spędzać czas)
Я уже все сделела и теперь могу отдохнуть – wszystko już zrobiłam i teraz mogę odpocząć
Обычно -zazwyczaj
Ухаживать – dbać, pielęgnować
Ухаживать за цветами /детьми –pielęgnować kwiaty, pilnować , dbać o dzieci
Ходить в спортзал –chodzić na salę gimnastyczną
Ежедневно гулять по парку – każdego dnia (codziennie) chodzić do parku
Фотографировать  -fotografować
Работать – pracować
Жаворонок – określenie osoby, która rano wstaje „ranny ptaszek”
Умываться – myć się
Одеваться – ubierać się
Идти на прогулку – iść na spacer
Покупать – kupować
Пoмoгать – pomagać
Приготовить -przygotować
Приготовить завтрак /обед/ ужин- przygotować śniadanie/ obiad/ kolację
Готовить – gotować
Готовить обед – gotować obiad
Резать – kroić
Резать хлеб –kroić chleb
Наливать – nalewać
Наливать чай /кофе – nalewać herbatę/ kawę
Торопиться – śpieszyć się
Торопиться на работу /в школу- śpieszyć się do pracy/ do szkoły
Спешить – śpieszyć się
Пользоваться – korzystać
Пользоваться городским транспортом – korzystać z transportu miejskiego
Заниматься – zajmować się
Заниматься огородом – zajmować się sadem
Поливать – podlewać
Поливать цветы – podlewać kwiaty
Занятия начинаются- zajęcia zaczynają się
Начинаться – zaczynać się
Мыть – myś
Мыть посуду – myć naczynia
Убирать – sprzątać
Убирать квартиру /комнату /дом – sprzątać mieszkanie/ pokój/ dom
Вытирать – ścierać
Вытирать пыль – ścierać kurz
Подметать – zamiatać
Подметать пол – zamiatać podłogę
Ждать – czekać
Ждать родителей – czekać na rodziców
Отдыхать – odpoczywać
Кататься – jeździć
Играть – grać
Играть в футбол, на компьютере – grać w piłkę nożną/ na komputerze
Слушать – słuchać
Слушать музыку – słuchać muzykę
Садиться за уроки – siąść do lekcji
Повторять заданный материал – powtarzać zadany materiał
Встречаться – spotykać się
Звонить – dzwonić
Разговаривать по телефону – rozmawiać przez telefon
Ходить в кино – chodzić do kina
Мыть полы/ окна – myś podłogi/ okna
Смотреть телевизор – oglądać telewizor
Садиться за стол – siąść do stołu
Заниматься своими делами – zajmować się swoimi sprawami
Готовиться ко сну – przygotowywać się do snu
Умываться – umyś się
Ложиться в постель – położyć się spać

Ćwiczenie

Przeczytaj tekst:

a)Piewszą osobę zamień osoba trzecią , to znaczy zamiast ja lubię ona lubi

b)Przetłumacz tekst na język polski

Обычно я встаю в шесть часов утром. Я умываюсь, делаю макияж, чешу. Потом быстро иду в магазин за покупками, я очень люблю свежие булочки. Потом завтракаю. Моя школа находится далеко от моего дома, поэтому мне ежедневно надо пользоваться городским транспортом. В школе я провожусь несколоко часов. В три часа я возвращаюсь домой. Обычно я убираю мою комнату, вытираю пыль, мою пол. Потом я помогаю бабушке приготовить обед. Я люблю кагда мы садимся за стол и вместе обедаем. После обеда я делаю уроки. Я люблю заниматься математикой и английским языком. У меня всегда много работы. У меня много домашнего задания. Когда у меня немножко свободного времени я брожусь по Интернету. В семь часов я иду на прогулку с моими друзьями. Мы любим встречаться друг с другом.  По вечерам я отдыхаю, слушаю музыку и читаю. Около десяти часов я ляжусь в постель и готовлюсь ко сну.

Odpowiedź:

a)

Обычноонавстает в шесть часов. Онаумываетсяделает макияж, чешет. Потом быстро идет в магазин за покупками, она очень любит свежие булочки. Потом завтракает.Ее школа находится далеко от ее дома, поэтому ей ежедневно надо пользоваться городским транспортом. В школе она проводится несколоко часов. В три часа онавозвращается домой. Обычно она убирает свою комнату, вытирает пыль, моет пол. Потом она помогает бабушке приготовить обед. она любит кагда мы садимся за стол и вместе обедаем. После обеда она делает уроки. Она любит заниматься математикой и английским языком. У нее всегда много работы. У нее много домашнего задания. Когда у нее немножко свободного времени она бродится по Интернету. В семь часов она идет на прогулку со своими друзьями. Мы любим встречаться друг с другом. По вечерами она отдыхает, слушает музыку и читает. Около десяти часов она ляжет в постель и готовится ко сну.

b)

Zazwyczaj wstaję o szustej rano. Myję się, nakładam makijaż i się czeszę. Potem szybko idę do sklepu po zakupy, bardzo lubię świeże bułeczki. Potem jem śniadanie. Moja szkoła znajduje się daleko od mojego domu, dlatego muszę codziennie korzystać z transporu miejskiego. W szkole spędzam kilka godzin. O godzinie trzeciej wracam do domu. Zazwyczaj sprzątam swój pokój, ścieram kurze, myję podlogę. Później pomagam babci przygotować obiad. Lubię kiedy siadamy do stału i razem jemy obiad. Po obiedzie odrabiam lekcje. Lubię się uczyć matematyki i języka angielskiego. Zawsze mam dużo pracy. Mam dużo zadań domowych. Kiedy mam troszkę wolnego czasu serfuję po internecie. O godzinie siódmej idę na spacer z moimi przyjaciólmi. Lubimy się spotykać. Wieczorami odpoczywam, słucham muzykę, czytam. Około godziny dziesiątej kładę się spać i przygotowuję sie do snu.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Korupcja

Przestępczość